Cristin-prosjekt-ID: 308724
Sist endret: 11. september 2014, 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 308724
Sist endret: 11. september 2014, 13:42
Prosjekt

"In Formation" - Nordic Journal of Art and Research (etablering)

prosjektleder

Jon Helge Sætre
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Forskningsformidling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. juli 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"In Formation" - Nordic Journal of Art and Research (etablering)

Vitenskapelig sammendrag

Tidsskriftet ønsker bidrag fra kunstfaglig forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Tidsskriftets hovedformål er å formidle kunnskap og erfaringer fra forskning og utviklingsarbeid innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstpedagogikk, kunstdidaktikk, kunst- og kulturteori og beslektede områder. Sentrale fagfelt er musikk, kunst, dans, drama og teater, både innenfor utdanningskontekster og andre samfunnskontekster.

Tidsskriftet er tverrfaglig orientert, både tematisk, teoretisk og metodologisk, og vil publisere bidrag av høy kvalitet for et nordisk fagmiljø. Tidsskriftet vil ta i bruk de varierte mulighetene som online-publisering tilbyr ved å åpne for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilde og video.

Tidsskriftet vil være relevant for en bred målgruppe innenfor det kunstfaglige feltet. kunstnere, lærere, lærerutdannere, kunstformidlere, forskere, politikere og ansatte i andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Tidsskriftet publiseres elektronisk (open access), med bidrag på nordiske språk og engelsk og med norsk som redaksjonsspråk, og vil utkomme med opptil 4 nummer per år. Høgskolen i Oslo er utgiver, og professor Jan Sverre Knudsen (HiO) er ansvarlig redaktør. Redaksjonen består ellers av førstelektor Jon Helge Sætre (HiO), førsteamanuensis Venke Aure (HiO), professor Leif Hernes (HiO) og stipendiat Anna Austestad (HiO). Anonymiserte bidrag vurderes av to fagfeller. Tidsskriftet vil knytte til seg et faglig bredt sammensatt, nordisk redaksjonsråd. Tidsskriftet vil søke Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste om godkjenning på nivå 1 i løpet av 2011, og bidrag publisert i hele 2011 vil dermed være poenggivende.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jon Helge Sætre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Jan Sverre Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Venke Aure

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristin Bergaust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Leif Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

InFormation - Nordic Journal of Art and Research.

Knudsen, Jan Sverre; Sætre, Jon Helge; Aure, Venke; Bergaust, Kristin; Hernes, Leif; Svingen-Austestad, Anna. 2012, OSLOMETAnnet produkt
1 - 1 av 1