Cristin-prosjekt-ID: 310131
Sist endret: 15. august 2022, 17:57

Cristin-prosjekt-ID: 310131
Sist endret: 15. august 2022, 17:57
Prosjekt

Fra salmer til dikting om det moderne menneskets psykologi. Hamsuns litterære utvikling 1867-1893

prosjektleder

Torgeir Haugen
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emneord

Knut Hamsuns forfatterskap • Litteraturhistorie • Det ubevisste • Mesmerisme • Dobbeltgjengermotivet • Populærlitteratur • Litteratursosiologi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2003 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra salmer til dikting om det moderne menneskets psykologi. Hamsuns litterære utvikling 1867-1893

Sammendrag

Monografien undersøker hvordan Hamsun dikter. Den analyserer endringene i dikterisk fundament fra han begynner å dikte til han slår igjennom i 1888. I tillegg antar den at det ubevisste, menneskets psykologi, er en vesentlig komponent i Hamsuns diktning i årene 1888-1892, fra han slår igjennom i engere kretser til han har fått utgitt roman nummer to, Mysterier.

Vitenskapelig sammendrag

Monografi om hvordan Hamsun dikter fra han begynner å skrive til han har blitt en del av det litterære parnasset, dikteeliten. Avhandlingen undersøker hvordan Hamsun klarer å bli en internasjonal forfatter. Hovedtesen er at Hamsun blir en del av den litterære eliten da han begynner å dikte reflektert om det ubevisste, lar det ubevisste være et sentralt tema og reflekterer over det gjennom diktning. En deltese er at Hamsuns bakgrunn (fattige kår, provinsiell bondekultur, lite skolegang, minimal litterær ballast) fører til at han i første gang blir en del av populærlitteraturen. Dens poetikk (måte å dikte på) gjør det i neste omgang vanskelig å forstå dikteprogrammene til samtidens høylitteratur. Dette kan være årsaken til at Hamsun bruker så lang tid før han begynner å nærme seg samtidens høylitterære poetikker. Del I undersøker Hamsuns bakgrunn og hvordan han dikter før han slår igjennom høsten 1888. Del II analyserer Hamsuns diktning i lys av den subjektive dreiningen i litteraturen mot slutten av 1880-årene. Her ser det ut til at det ubevisste spiller en vesentlig rolle. Del III analyserer Mysterier opp mot teorier om det ubevisste i tida.

Metode

Monografien er inspirert av nyhistorisme og veksler mellom analyse av sakprosa og skjønnlitteratur av Hamsun og hans kontekst. Den tar som utgangspunkt at alt kan analyseres som tekst, også kultur og handlinger. Analysene fokuserer på dikteriske posisjoner og skift i dem. Hva slags dikterisk fundament har Hamsun da han begynner å dikte? Når og hvordan skjer det en endring i denne posisjonen. For å forklare disse posisjonene og skiftene, pendles det mellom nærlesning av forhold i og utenfor Hamsuns tekster og perspektivering av disse forholdene, det vil si en form for hermeneutikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torgeir Haugen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa.

Haugen, Torgeir. 2016, Forlaget Spring. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Dobbeltgjengermotivet - noen momenter til en definisjonsdiskusjon.

Haugen, Torgeir. 1998, Internasjonal konferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Identitet ved århundrets slutning med utgangspunkt i Hamsuns Mysterier.

Haugen, Torgeir. 2000, Internasjonal konferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Dobbeltgjengermotivet - noen momenter til en definisjonsdiskusjon.

Haugen, Torgeir. 2000, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Societas subjecta. Et essay om menneskelig identitet.

Haugen, Torgeir. 2001, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 5