Cristin-prosjekt-ID: 310788
Sist endret: 3. november 2015 08:59

Cristin-prosjekt-ID: 310788
Sist endret: 3. november 2015 08:59
Prosjekt

Elektrisk stimulering av humane myotuber som modellsystem for fysisk aktivitet

prosjektleder

Vigdis Aas
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektrisk stimulering av humane myotuber som modellsystem for fysisk aktivitet

Vitenskapelig sammendrag

Muskelarbeid krever energi, og det får skjelettmuskler hovedsakelig fra glukose via økt glukoseopptak og glykogenolyse (nedbrytning av lagret glykogen). Dette gjør at fysisk aktivitet er gunstig for pasienter med insulinresistens og forhøyet plasmaglukose. I tillegg ser man at effekten av kontraktil aktivitet vedvarer en stund etter muskelarbeidet, samt at musklenes følsomhet for insulin er økt. Kontraksjon stimulerer glukoseopptak via en mekanisme som er forskjellig fra den insulinstimulerte, men likevel må det på et eller annet punkt skje en interaksjon. Mekanismene bak dette er ukjente, og kan til en viss grad være vanskelige å studere in vivo. Vi har derfor etablert et modellsystem for fysisk aktivitet in vitro med elektrisk stimulering av human myotuber i kultur. Vi ønsker å studere interaksjonen mellom insulin og effekten av kontraktil aktivitet i disse skjelettmuskelcellene. Videre vil vi studere om insulinresistens lar seg reversere av kontraktil aktivitet, og sammenligne denne effekten med effekten av legemidler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Arild Rustan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo

G. Hege Thoresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Myotubes from lean and severely obese subjects with and without type 2 diabetes respond differently to an in vitro model of exercise.

Feng, Yuan Zeng; Nikolic, Natasa; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Guderud, Kari; Hjelmesæth, Jøran; Aas, Vigdis; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege. 2015, American Journal of Physiology - Cell Physiology. VESTFOLD, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Electrical Pulse Stimulation of Cultured Human Skeletal Muscle Cells as an In Vitro Model of Exercise.

Nikolic, Natasa; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Rudberg, Ida; Halle, Ingeborg Flo; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Aas, Vigdis. 2012, PLOS ONE. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2