Cristin-prosjekt-ID: 311350
Sist endret: 26. juni 2014 16:25

Cristin-prosjekt-ID: 311350
Sist endret: 26. juni 2014 16:25
Prosjekt

Quality of life as focus in health and social work

prosjektleder

Astrid Bergland
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Quality of life as focus in health and social work

Vitenskapelig sammendrag

Å fremme livskvalitet er sett på som en av helse- og sosialvesenets viktigste oppgaver Begrepet refererer til ulike elementer som bidrar til personlig tilfredshet med livet.Tre områder knyttet til livskvalitetsforskning er global livskvalitet, helserelatert livskvalitet og sykdomsspesifikk helserelatert livskvalitet. Delprosjektene knyttes til nevnte tre ulike områder og inkluderer bruk av ulike metoder for å måle eller beskrive livskvalitet og teori-forankring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Amy Østertun Geirdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2