Cristin-prosjekt-ID: 313004
Sist endret: 6. januar 2014, 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 313004
Sist endret: 6. januar 2014, 14:03
Prosjekt

Geopolitics in the High North

prosjektleder

Rolf Tamnes
ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2008 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geopolitics in the High North

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the GeoPolitics in the High North research programme is to develop new knowledge about actors and their interests in the High North. The programme is led by the Norwegian Institute for Defence Studies, and consists of a core group of Norwegian and international partners, supplemented by associated institutions and associated individuals.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolf Tamnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Dag Harald Claes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Arild Underdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Olav Schram Stokke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt

Arild Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »