Cristin-prosjekt-ID: 313273
Sist endret: 7. mai 2014 12:27
Cristin-prosjekt-ID: 313273
Sist endret: 7. mai 2014 12:27
Prosjekt

Nedtrapping av antiepileptika før langtidsmonitorering under kirurgiutredning

prosjektleder

Oliver Johannes Henning
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. november 2010 Slutt: 1. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nedtrapping av antiepileptika før langtidsmonitorering under kirurgiutredning

Sammendrag

Pasienter med epilepsi som skal til kirurgiutredning får trappet ned medisinene sine på forhånd for om mulig å fremkalle anfall, slik at man kan finne ut hvor i hjernen anfallet starter. Vi vil undersøke hvordan denne nedtrappingen kan foregå best mulig for den enkelte pasienten.

Vitenskapelig sammendrag

Avdeling for kompleks epilepsi (SSE) tar imot pasienter fra hele landet for utredning av epilepsi, diagnoseavklaring, utredning i forhold til operativ behandling av epilepsi (landsfunksjon), medikamentomlegging, eller annen vurdering. Det finnes i dag ingen enhetlige retningslinjer for hvordan antiepileptika trappes ned for om mulig å fremkalle anfall ved kirurgiutredning. Pasientene har refraktær epilepsi og er vanskelige å behandle. To tredjedeler av pasientene bruker polyterapi med 2-5 forskjellige antiepileptika. Hvordan foregår nedtrapping i dag, hvor raskt trappes de ulike legemidlene ned, og hva skjer med serumkonsentrasjonene i løpet av denne nedtrappingsperioden (ofte 2-3 dager)?Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan TDM kan brukes som et verktøy for å se sammenhengen mellom nedtrapping av antiepileptika og anfallsfrekvens. Det vil bli samlet prospektiv data fra ca. 100 pasienter som skal til kirurgiutredning i løpet av høsten 2010. Data vil primært bestå av serumkonsentrasjonsmålinger av antiepileptika som skal nedtrappes samt annen pasientinformasjon angående epilepsiklassifikasjon, etiologi, anfallsfrekvens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oliver Johannes Henning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Svein Ivar Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisif Rytter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Karl Otto Nakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rune Markhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »