Cristin-prosjekt-ID: 314974
Sist endret: 12. januar 2011 13:24

Cristin-prosjekt-ID: 314974
Sist endret: 12. januar 2011 13:24
Prosjekt

Sjøgrens syndrom; orale aspekter, livskvalitet og vurdering av årsaksfaktorer

prosjektleder

Janicke Cecilie Liaaen Jensen
ved Oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/1292

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. august 2010 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjøgrens syndrom; orale aspekter, livskvalitet og vurdering av årsaksfaktorer

Vitenskapelig sammendrag

Sjøgrens syndrom er en autoimmun systemisk bindevevslidelse som hovedsakelig rammer kvinner fra 50-årsalderen og medfører blant annet plagsom tørrhet i munn og øyne. Til tross for mye forskning er årsaken ukjent. Vi ønsker å gjøre en norsk-amerikansk innsats i Sjøgren forskningen: Alle pasienter med diagnosen i Bindevevsregisteret ved Rikshospitalet og ved Det odontologiske fakultet sendes spørreskjemaer ad helse og livskvalitet. Pasientene inndeles etter klassifikasjonskriteriene (2002). Undergrupper og en matchet kontrollgruppe tilbys en grundig undersøkelse av helseforhold i munnhulen. For å avdekke eventuelle molekylære og strukturelle defekter i spyttkjertler som kan disponere for Sjøgrens syndrom, innhentes spyttkjertelbiopsier (vevsprøver) fra pasientene. De gjennomgår en rekke fysiologiske og cellebiologiske undersøkelser både i Norge og USA. Funnene sammenholdes med en musemodell. Hensikten på lang sikt er å bidra til forbedret og forenklet diagnostikk og målrettet behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janicke Cecilie Liaaen Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo

Øivind Palm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jan Tore Gran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Hilde Kanli Galtung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Ståle Petter Lyngstadaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »