Cristin-prosjekt-ID: 315316
Sist endret: 14. januar 2015 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 315316
Sist endret: 14. januar 2015 14:29
Prosjekt

HUSK - Sagene praksissenter

prosjektleder

Gunilla Johansson
ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2009 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Sagene praksissenter

Vitenskapelig sammendrag

Sagene praksissenter er et delprosjekt av HUSK Sagene Høgskoleklinikk.

Hovedmålsettingen med delprosjekt Sagene praksissenter er å fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom utdanningen og yrkesfeltet i forhold til gjennomføringen av praksisstudiet i sosionomutdanningen.

Hensikten er både å rekruttere og utvikle gode praksisplasser for studentene, samt å vekke studentenes interesse for hva som er og kan være godt sosialt arbeid i NAV.


Lærere, studenter, ansatte på Sagene og brukerrepresentant/er deltar som partnere i en prosjektgruppe for å utvikle en modell for en gruppebasert praksis med et organisert praksisopplegg for 5-6 studenter hvert semester. Det er utarbeidet et felles introduksjonsprogram for studentene, et gruppeveiledningsopplegg (i tillegg til den individuelle veiledningen av hver student), og et praksisforum der studentgruppen skal dele og utvikle erfaringer. Alle veiledere tilbys et gratis 15 studiepoengs veilederkurs på HiO. Erfaringene fra prosjektet skal utmyntes i forslag til en modell som kan gjennomføres flere steder. Prosjektet vil bli beskrevet i en felles rapport fra HUSK Sagene høgskoleklinikk.


I tillegg til prosjektmøter er det, med tanke på rapportering, gjennomført et ½ dags skriveseminar i juni 2010, samt et felles seminar for hele HUSK Sagene Høgskoleklinikk- prosjektet i desember 2010.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunilla Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Inger-Lise Stjernholm Fehn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne-Lise Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kathinka Nordhagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hege Aspelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »