Cristin-prosjekt-ID: 316010
Sist endret: 24. januar 2011 17:47
Cristin-prosjekt-ID: 316010
Sist endret: 24. januar 2011 17:47
Prosjekt

Statoil-videoanalyse av fiskeadferd Visund

prosjektleder

Hans Erik Karlsen
ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Finansiering

  • Andre

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Zoofysiologi og komparativ fysiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. november 2010 Slutt: 31. januar 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Statoil-videoanalyse av fiskeadferd Visund

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Erik Karlsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Rune Roland Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2