Cristin-prosjekt-ID: 319739
Sist endret: 19. januar 2015, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 319739
Sist endret: 19. januar 2015, 13:52
Prosjekt

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering

prosjektleder

Sissel Furuseth
ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 191134

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2009 Slutt: 31. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering

Vitenskapelig sammendrag

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 er et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder samt Nasjonalbiblioteket) som har som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur.

Bokanmelderiet utgjør en viktig kontaktflate mellom den litterære praksis, mediefeltet, akademia og andre kulturfelt; fenomenet er derfor et velegnet undersøkelsesområde for avlesning av dominansforhold mellom ulike kulturelle diskurser slik de varierer over tid. Innenfor prosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 vil bokanmelderiet og andre former for litteraturkritikk bli analysert ut fra fire delvis kryssende perspektiver:
1) normativt med henblikk på verdisetting og endring/stabilitet i kvalitetskriterier,
2) retorisk med henblikk på diskursive utvekslinger og kritikkens former og sjangersærtrekk,
3) mediehistorisk med henblikk på kritikkens endrede medieteknologiske
forutsetninger, og
4) institusjonelt med henblikk på maktrelasjoner og den kritiske praksis’ rolle i et større kulturelt felt. Dette omfatter også en historiografisk refleksjon over forholdet mellom den dagsaktuelle kritikken og litteraturfagets langsiktige kunnskaps- og teoriutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sissel Furuseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jahn Holljen Thon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bygg- og arealforvaltning ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Eirik Vassenden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
Inaktiv cristin-person

Irene Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo

Thorstein Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordisk språk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Burns in Norwegian: A Man of Opposition.

Thon, Jahn Holljen. 2014, Bloomsbury Academic. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kritikkens tvillingsøstre.

Thon, Jahn Holljen. 2014, Dreyer Forlag A/S. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vømmøl Spellmannslag. Populismens splittelse og subjektsutsigelse.

Thon, Jahn Holljen. 2014, Akademika forlag. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Litteraturforskningens performative øyeblikk. Noter til en kritikkhistorisk disputas.

Furuseth, Sissel. 2013, Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. NTNUVitenskapelig artikkel

Good reception: The book review and the sound of literary authority in Norwegian radio.

Jul-Larsen, Kristoffer. 2013, Changing Functions of Criticism: Writing the Cultural History of Literary Critical Reception. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »