Cristin-prosjekt-ID: 320490
Sist endret: 13. januar 2015 16:24
Cristin-prosjekt-ID: 320490
Sist endret: 13. januar 2015 16:24
Prosjekt

Innføring i sosialpolitikk

prosjektleder

Einar Øverbye
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innføring i sosialpolitikk

Vitenskapelig sammendrag

Innføringsbok i sosialpolitiske emner

Metode

Litteraturstudier og sekundæranalyse av eksisterende empiriske undersøkelser

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Øverbye

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1