Cristin-prosjekt-ID: 320490
Sist endret: 13. januar 2015 16:24
Cristin-prosjekt-ID: 320490
Sist endret: 13. januar 2015 16:24
Prosjekt

Innføring i sosialpolitikk

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Innføring i sosialpolitikk

Vitenskapelig sammendrag

Innføringsbok i sosialpolitiske emner

Metode

Litteraturstudier og sekundæranalyse av eksisterende empiriske undersøkelser

prosjektdeltakere