Cristin-prosjekt-ID: 321944
Sist endret: 13. januar 2015 18:47
Cristin-prosjekt-ID: 321944
Sist endret: 13. januar 2015 18:47
Prosjekt

Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte. Dannelsesprosjekter, sjangertransformasjoner og verdensbilder

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte. Dannelsesprosjekter, sjangertransformasjoner og verdensbilder

Sammendrag

Kunnskapsbegrepet er i endring som følge av digitalisering og globalisering. Nye kommunikasjonsvilkår og -ordener skaper nye muligheter for politisk engasjement og deltagelse. Ingen sjanger illustrerer dette tydeligere enn encyklopedien. Prosjektet undersøker samspillet mellom mediehistoriske endringer og vilkårene for kommunikasjon av kunnskap i encyklopedisjangeren. Vi følger encyklopedien fra 1700-tallet fram til dagens nettleksika, med spesiell vekt på den norske encyklopeditradisjonen.

Vitenskapelig sammendrag

Kunnskapsbegrepet er i endring som følge av digitalisering og globalisering. Nye kommunikasjonsvilkår og -ordener skaper nye muligheter for politisk engasjement og deltagelse. Ingen sjanger illustrerer dette tydeligere enn encyklopedien. Prosjektet undersøker samspillet mellom mediehistoriske endringer og vilkårene for kommunikasjon av kunnskap i encyklopedisjangeren. Vi følger encyklopedien fra 1700-tallet fram til dagens nettleksika, med spesiell vekt på den norske encyklopeditradisjonen.

prosjektdeltakere