Cristin-prosjekt-ID: 321944
Sist endret: 13. januar 2015, 18:47

Cristin-prosjekt-ID: 321944
Sist endret: 13. januar 2015, 18:47
Prosjekt

Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte. Dannelsesprosjekter, sjangertransformasjoner og verdensbilder

prosjektleder

Helge Jordheim
ved KULTRANS ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. februar 2011 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte. Dannelsesprosjekter, sjangertransformasjoner og verdensbilder

Sammendrag

Kunnskapsbegrepet er i endring som følge av digitalisering og globalisering. Nye kommunikasjonsvilkår og -ordener skaper nye muligheter for politisk engasjement og deltagelse. Ingen sjanger illustrerer dette tydeligere enn encyklopedien. Prosjektet undersøker samspillet mellom mediehistoriske endringer og vilkårene for kommunikasjon av kunnskap i encyklopedisjangeren. Vi følger encyklopedien fra 1700-tallet fram til dagens nettleksika, med spesiell vekt på den norske encyklopeditradisjonen.

Vitenskapelig sammendrag

Kunnskapsbegrepet er i endring som følge av digitalisering og globalisering. Nye kommunikasjonsvilkår og -ordener skaper nye muligheter for politisk engasjement og deltagelse. Ingen sjanger illustrerer dette tydeligere enn encyklopedien. Prosjektet undersøker samspillet mellom mediehistoriske endringer og vilkårene for kommunikasjon av kunnskap i encyklopedisjangeren. Vi følger encyklopedien fra 1700-tallet fram til dagens nettleksika, med spesiell vekt på den norske encyklopeditradisjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helge Jordheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved KULTRANS ved Universitetet i Oslo

Tone Bratteteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppen for design av informasjonssystemer ved Universitetet i Oslo

Anne Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anders Fagerjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Karen Gammelgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sentral-Europa og Balkan-studier ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »