Cristin-prosjekt-ID: 323806
Sist endret: 12. mai 2015, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 323806
Sist endret: 12. mai 2015, 13:48
Prosjekt

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis i undervisning i disktret matematikk på ungdomstrinnet

prosjektleder

Anne Birgitte Fyhn
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 203266

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Pedagogiske fag • Fagdidaktikk

Emneord

Kulturpedagogikk • Etnomatematikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis i undervisning i disktret matematikk på ungdomstrinnet

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet fokuserer på relasjoner mellom matematikk og kultur. Etnomatematikk er et nytt og voksende forskningsfelt. Samisk ornamentikk danner grunnlag for undervisning i diskret matematikk. Diskret matematikk er
informatikkens matematikkspråk. Undervisningen designes av prosjektleder, samiske matematikklærere, duodjarer og en stipendiat. Funn fra prosjektleders hovedfagsoppgave om persepsjon og læring av matematikk (Fyhn, 2000) er bakgrunn for prosjektet. I tillegg er det inspirert
av doktoravhandlingene til Dunfjeld (2001) og Graff (2001), om henholdsvis sørsamisk ornamentikk og om joik.
Metodisk tilnærming er design research (Gravemeijer & Cobb, 2006). Forskeren samarbeider med samiske kunsthåndverkere/duodjarer, en stipendiat og lærerne ved en ungdomsskole om å designe og teste ut et undervisningsopplegg. Forskningsmetoden er lagt opp etter modell av prosjektleders doktoravhandling (Fyhn, 2007). Forskningsfokus er design av undervisningsopplegg, hvordan det fungerer og hvordan det kan utvikles videre. Prosjektet har fire faser: 1) Mønstre og strukturer i samisk ornamentikk identifiseres og beskrives som diskret matematikk. Dette utføres i et nært samarbeid mellom to duodjarer og prosjektleder. Fasen avsluttes ved design av et undervisningseksperiment. 2) Lærerne tester ut
eksperimentet på sine elever med prosjektleder og stipendiat til stede. 3) Prosjektleder, stipendiat og duodjarer analyserer eksperimentet og designer et forbedret eksperiment. 4) Produksjon av video på bakgrunn av et forbedret ekseperiment. Videoen viser samisk ornamentikk som utgangspunkt for undervisning i diskret matematikk. Målgruppe for videoen er samiske matematikklærere, men den forventes også å ha verdi for lærerstudenter, foreldre og elever. Filmen blir tekstet på flere språk, blant annet nord- og sørsamisk.
Artikler som presenterer prosjektet vil bli publisert på flere språk, blant annet nord- og sørsamisk. En artikkel søkes publisert i et internasjonalt topp rangert tidsskrift.

Metode

Design research

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Birgitte Fyhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Ylva Jannok Nutti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Maja Hilma Dunfjeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hattfjelldal kommune

Ellen J. Sara Eira

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Guovdageaidnu-Kautokeino kommune

Ole Einar Hætta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Guovdageaidnu-Kautokeino kommune
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Mathematical reasoning intertwined with Sámi traditional knowledge.

Fyhn, Anne Birgitte. 2017, Sámi Education Conference. UITFaglig foredrag

Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations.

Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva ; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Sandvik, Svein Ole. 2017, Journal of Mathematics and Culture. UIT, GRONG, KAUTO, SA/SHVitenskapelig artikkel

"We had not dared to do that earlier, but now we see that it works": Creating a culturally responsive mathematics exam.

Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Nystad, Kristine; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen. 2016, AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples. UIT, KAUTOKEINO, SA/SH, UIOVitenskapelig artikkel

Revitalization of culture: Investigation of South Sámi ornamentation in school.

Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma. 2016, Arctic Indigenous Education Conference 2016. UITFaglig foredrag

Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk.

Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma; Dunfjeld, Anita Aagård; Eggen, Per; Larsen, Tone Marie. 2015, Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. UITFagartikkel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »