Cristin-prosjekt-ID: 334237
Sist endret: 14. januar 2015 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 334237
Sist endret: 14. januar 2015 14:08
Prosjekt

HUSK Osloregionen

prosjektleder

Asbjørn Johannessen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2006 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK Osloregionen

Sammendrag

HUSK er et femårig forsøk for å utvikle nytt, forpliktende og likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/Nav. HUSKs overordnede mål er å bedre tjenestene for brukerne ved å styrke tjenestenes kunnskap og kvalitet. HUSK har tre strategiske mål:
1. Fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom sosialtjeneste, forskning, utdanning og brukere.
2. Styrke praksisbasert forskning.
3. Styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse.
Det er etablert fire regionale HUSK-prosjekter: i Agder, Midt-Norge, Osloregionen og Stavangerregionen. I HUSK Osloregionen samarbeider Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag, Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sosionomutdanning, Nav Sagene, Bærum kommune/Nav Bærum og brobyggerorganisasjonen KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv).
Vårt HUSK i stor grad desentralisert ved at aktivitetene foregår i praksisfeltet (sosialtjenesten) og i KREM, og praktikere og brukere leder delprosjektene. Forskningen foregår følgelig også i hovedsak i delprosjektene, jamfør Høgskoleklinikken i sosialt arbeid (dokumentering av egne erfaringer, samt evaluering av studentenes erfaringer), dialogseminarene i Bærum (observasjonsdata), erfaringene med partnerskap i Bærum (kvalitative intervjuer), KREMs endringsmetodekurs (observasjonsdata) og Ung i jobb (kvalitative intervjuer og data fra registreringsskjemaer til 210 ungdommer). Dataene foreligger i stor grad, det arbeides nå med analyser og publisering.
Mye av forskningen er samarbeidsforskning der alle partene er involvert, og forskningen og utviklingsarbeidet er særlig initiert nedenfra og innenfra, altså i både praksisfeltet og brukerorganisasjoner.
Prosjektet startet i slutten av 2006, og avsluttes ved utgangen av 2011. I 2011 arbeides det særlig med dokumentasjon og publisering. De fire regionale prosjektene vil utgi fire bøker, med bidragsytere også fra HUSK Osloregionen. Det er bøker om: 1) praksisforskning i HUSK, 2) kritisk refleksjon, 3) sosialt arbeid og etniske minoriteter, og 4) brukermedvirkning. I tillegg vil det også utgis andre publikasjoner.
I 2011 jobbes det også spesielt med exit-strategier. Hvordan kan vi jobbe videre i ”HUSK-ånd”?
Diakonhjemmet har samarbeidet med Bydel Bjerke. Dette delprosjektet ble avsluttet i 2010. Diakonhjemmet arbeider nå med evaluering og dokumentasjon av HUSK-arbeidet som de har vært involvert i, samt fokus på exitstrategier.
Et resultat av arbeidet med HUSK er etablering av Årsstudium i brobyggermetodikk – brobyggerstudiet, ved Diakonhjemmet. Brobyggerstudiet skal bidra til bedre samarbeid mellom enkeltmennesker, forvaltning og næringsliv, og er beregnet for ansatte i frivillige organisasjoner, i NAV og for mennesker som på grunn av ulike livserfaringer ikke kan gå inn i det ordinære yrkeslivet, men som kan bidra med sin brukererfaring fra ulike deler av sosialtjenesten for å bedre tilbudene i hjelpeapparatet.
Høsten 2009 etablerte Arbeids- og velferdsdirektoratet prosjektet Forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte Nav-kontor. Direktoratet finansierer en egen fagutviklingssstilling i Nav Bærum. Sammen med HUSK Agder deltar vårt HUSK i prosjektet Rom for fagutvikling – som vil undersøke praktikeres arbeidssituasjon og hvilke muligheter de har for fagutvikling.

Vitenskapelig sammendrag

HUSK er et femårig forsøk for å utvikle nytt, forpliktende og likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/Nav. HUSKs overordnede mål er å bedre tjenestene for brukerne ved å styrke tjenestenes kunnskap og kvalitet. HUSK har tre strategiske mål:
1. Fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom sosialtjeneste, forskning, utdanning og brukere.
2. Styrke praksisbasert forskning.
3. Styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse.
Det er etablert fire regionale HUSK-prosjekter: i Agder, Midt-Norge, Osloregionen og Stavangerregionen. I HUSK Osloregionen samarbeider Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag, Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sosionomutdanning, Nav Sagene, Bærum kommune/Nav Bærum og brobyggerorganisasjonen KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv).
Vårt HUSK i stor grad desentralisert ved at aktivitetene foregår i praksisfeltet (sosialtjenesten) og i KREM, og praktikere og brukere leder delprosjektene. Forskningen foregår følgelig også i hovedsak i delprosjektene, jamfør Høgskoleklinikken i sosialt arbeid (dokumentering av egne erfaringer, samt evaluering av studentenes erfaringer), dialogseminarene i Bærum (observasjonsdata), erfaringene med partnerskap i Bærum (kvalitative intervjuer), KREMs endringsmetodekurs (observasjonsdata) og Ung i jobb (kvalitative intervjuer og data fra registreringsskjemaer til 210 ungdommer). Dataene foreligger i stor grad, det arbeides nå med analyser og publisering.
Mye av forskningen er samarbeidsforskning der alle partene er involvert, og forskningen og utviklingsarbeidet er særlig initiert nedenfra og innenfra, altså i både praksisfeltet og brukerorganisasjoner.
Prosjektet startet i slutten av 2006, og avsluttes ved utgangen av 2011. I 2011 arbeides det særlig med dokumentasjon og publisering. De fire regionale prosjektene vil utgi fire bøker, med bidragsytere også fra HUSK Osloregionen. Det er bøker om: 1) praksisforskning i HUSK, 2) kritisk refleksjon, 3) sosialt arbeid og etniske minoriteter, og 4) brukermedvirkning. I tillegg vil det også utgis andre publikasjoner.
I 2011 jobbes det også spesielt med exit-strategier. Hvordan kan vi jobbe videre i ”HUSK-ånd”?
Diakonhjemmet har samarbeidet med Bydel Bjerke. Dette delprosjektet ble avsluttet i 2010. Diakonhjemmet arbeider nå med evaluering og dokumentasjon av HUSK-arbeidet som de har vært involvert i, samt fokus på exitstrategier.
Et resultat av arbeidet med HUSK er etablering av Årsstudium i brobyggermetodikk – brobyggerstudiet, ved Diakonhjemmet. Brobyggerstudiet skal bidra til bedre samarbeid mellom enkeltmennesker, forvaltning og næringsliv, og er beregnet for ansatte i frivillige organisasjoner, i NAV og for mennesker som på grunn av ulike livserfaringer ikke kan gå inn i det ordinære yrkeslivet, men som kan bidra med sin brukererfaring fra ulike deler av sosialtjenesten for å bedre tilbudene i hjelpeapparatet.
Høsten 2009 etablerte Arbeids- og velferdsdirektoratet prosjektet Forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte Nav-kontor. Direktoratet finansierer en egen fagutviklingssstilling i Nav Bærum. Sammen med HUSK Agder deltar vårt HUSK i prosjektet Rom for fagutvikling – som vil undersøke praktikeres arbeidssituasjon og hvilke muligheter de har for fagutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Sidsel Therese Natland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Inger Rambøl Kaspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Jan Fook

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kingston University

Ragnhild Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »