Cristin-prosjekt-ID: 337406
Sist endret: 15. januar 2015 16:02

Cristin-prosjekt-ID: 337406
Sist endret: 15. januar 2015 16:02
Prosjekt

Kunnskapsstatus om barnefattigdom og sosial eksklusjon

prosjektleder

Sissel Seim
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2010 Slutt: 31. mars 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsstatus om barnefattigdom og sosial eksklusjon

Vitenskapelig sammendrag

Kunnskapsstatusen omhandler barnefattigdom og sosial eksklusjon i Norge, med et komparativt perspektiv som inkluderer de nordiske land, samt Storbritannia og Australia.

Problemstillinger: Hva er status for eksisterende forskning om utvikling og omfang av barnefattigdom og sosial eksklusjon? Hvilke tiltak og virkemidler bidrar til å bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon? Hvilke tiltak kan forhindre at fattigdom går i arv? Hvilke særlige tiltak bør rettes mot den økte andelen fattige i innvandrerbefolkningen? Hvordan bør tiltak og virkemidler koordineres? Hvilke kunnskaper fra andre utvalgte land kan være relevante for Norge på feltet? Hva er kunnskapshull og framtidige forskningsbehov på feltet?

Vårt hovedfokus har vært på velferdsordninger med innvirkning på fattigdom, juridiske problemstillinger i forhold til barns rettslige stilling, og identifisering av grupper med risiko for fattigdom. Herunder har vi valgt et særlig fokus på fattigdom blant barn og unge med innvandrerbakgrunn, helseproblemer og fattigdom, fattigdomsrisiko blant unge i overgangen til voksenlivet, og barnehage og skole som arena for inkludering og marginalisering. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Metode

Gjennomgang av forskningslitteratur og velferdspolitiske dokumenter med relevans for barnefattigdom og sosial eksklusjon. Det er anvendt en fleksibel metodisk design, hvor rapporten er skrevet med bakgrunn i systematiske litteratursøk i kombinasjon med fagpersoners oversikt over feltet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mons Oppedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Knut Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hege Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Thomas Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »