Cristin-prosjekt-ID: 337417
Sist endret: 9. januar 2019, 13:26

Cristin-prosjekt-ID: 337417
Sist endret: 9. januar 2019, 13:26
Prosjekt

Evicare - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

prosjektleder

Øystein Nytrø
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 18.111.000
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Prosjektkode: 10364500
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 184951

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Helseinformatikk • Beslutningsstøtte

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)
 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
91897606
Sted
Øystein Nytrø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evicare - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

Tittel

Evicare - Kunnskapsbaserte behandlingsprosesser: Integrasjon av kunnskap i kliniske informasjonssystemer

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Nytrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thomas Brox Røst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Haldor Husby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo

Hans Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Per Olav Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Capturing Central Venous Catheterization Events in Health Record Texts.

Røst, Thomas Brox; Tvedt, Christine Raaen; Husby, Haldor; Berg, Ingrid Andås; Nytrø, Øystein. 2018, IEEE. LDH, NTNU, UIO, KNOWITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Distributional Semantics Resources for Biomedical Text Processing.

Pyysalo, Sampo; Ginter, Filip; Moen, Hans; Salakoski, Tapio; Ananiadou, Sophia. 2013, UoM, Ty, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Keynote: Patient-important outcomes in long-term treatment of bipolar disorder: a mixed-methods approach investigating relative preferences and a proposed taxonomy.

Eiring, Øystein; Nylenna, Magne; Nytrøen, Kari. 2015, International Review of Psychosis & Bipolarity. UIO, OUSVitenskapelig foredrag

Workshop: Development of decision aids linked to guidelines (SHARE- IT).

Vandvik, Per Olav; Heen, Anja Fog; Berntsen, Christopher Friis; Brandt, Linn; Kristiansen, Annette. 2014, DECIDE International Conference. UIO, INNLANDETVitenskapelig foredrag

Workshop: Intro to MAGIC platform - Developing a top layer for health professionals.

Vandvik, Per Olav; Berntsen, Christopher Friis; Heen, Anja Fog; Kristiansen, Annette; Brandt, Linn. 2014, DECIDE International Conference. UIO, INNLANDETFaglig foredrag
1 - 5 av 104 | Neste | Siste »