Cristin-prosjekt-ID: 337722
Sist endret: 21. mars 2013 15:31

Cristin-prosjekt-ID: 337722
Sist endret: 21. mars 2013 15:31
Prosjekt

Routes, Roads, and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015

prosjektleder

Mari Hvattum
ved Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Routes, Roads, and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015

Vitenskapelig sammendrag

Tverrfaglig forskningsprosjekt om infrastruktur og landskapsforståelse fra opplysningstiden fram til i dag.

Tittel

Routes, Roads, and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015

Vitenskapelig sammendrag

The project studies the aestheticization of the modern landscape by looking at infrastructure: routes, roads, and railways that have conditioned the modern view on natural and cultural landscapes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hvattum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beate Elvebakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Janike Kampevold Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Lars Frers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Turistvegene som landskapshage.

Larsen, Janike Kampevold. 2012, Forlaget Press. AHOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utsikter fra veien.

Hvattum, Mari. 2012, Forlaget Press. AHOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Views. Norway Seen from the Road 1733-2020.

Høyum, Nina Frang; Larsen, Janike Kampevold. 2012, Forlaget Press. AHO, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020.

Høyum, Nina Frang; Larsen, Janike Kampevold. 2012, Forlaget Press. AHO, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

The End of the Road.

Hvattum, Mari. 2011, Avslutningssymposium for prosjektet Routes, roads and landscapes; Aesthetic Practices en route, 1750 – 2015.. AHOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »