Cristin-prosjekt-ID: 337896
Sist endret: 26. februar 2019 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 337896
Sist endret: 26. februar 2019 13:11
Prosjekt

Hva gjør du med deg selv etter endt prestasjon?

prosjektleder

Hanne Riege
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 23020

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 1. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva gjør du med deg selv etter endt prestasjon?

Sammendrag

En kvalitativ undersøkelse blant aktive skuespillere over tema: Hva gjør du etter endt prestasjon, ( varme ned ). Gjennom å studere intervjuene, få kjennskap til erfaringer, ideer og ønsker som kommer fram. I Rieges undervisning med skuespillerstudenter i faget sceneplastikk ligger fokuset på kroppsbevissthet og hvordan klargjøre kropp og psyke før et arbeid. Videre legges det vekt på hvordan kroppen kan brukes som en ressurs i det kunstneriske arbeidet. Den kvalitative undersøkelsen skal legge grunnlag for å utvikle en rekke metoder som kan brukes etter endt prestasjon. Dette materialet kan så bli en del av undervisningen. I tillegg er målet å bevisstgjøre utøvende kunstnere gjennom å skrive om det i fagbladet Stikkordet og holde kurs for de som ønsker i regi av KHiO.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om å lage et manus bestående av tre hefter, som senere skal utgis samlet i en bok. Hvert hefte har sitt ståsted. Et for studenter ved KhiO, et for utøvende kunstnere og et hvor jeg går dypere inn i innganger som kan være til hjelp i dette arbeidet (prinsipper rundt øvelser).
Jeg går høyt ut og ønsker at disse heftene skal kunne brukes aktivt av studenter, stipendiater, pedagoger på hele KhiO og at det kan hjelpe kunstnere til å få ut hele sitt potensiale i yrket sitt.
Formålet med boken er at leserne/studentene/utøverne, skal sitte igjen med en forståelse av viktigheten av å inkludere hele seg, det fysiske og mentale. At de kan se viktigheten av å ha en klargjøring som inkluderer det fysiske og mentale, før de skal samarbeide og ha et bevisst forhold til hva som «gjør de godt» etter endt prestasjon. Når dette er innarbeidet, kan gjøres like enkelt
som for en lege, å ta på seg en operasjonsfrakk!

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Riege

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Bjørn Howard Kruse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges musikkhøgskole

Cathrine L Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3