Cristin-prosjekt-ID: 338052
Sist endret: 7. november 2013 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 338052
Sist endret: 7. november 2013 14:12
Prosjekt

"Farvel til den store verden? En analyse av den utenomeuropeiske historiens plass i norske fagplaner i samfunnsfag for ungdomstrinnet fra Mønsterplanen av 1974 til Kunnskapsløftet av 2006" (artikkel)

prosjektleder

Morten Løtveit
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. august 2010 Slutt: 28. mars 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Farvel til den store verden? En analyse av den utenomeuropeiske historiens plass i norske fagplaner i samfunnsfag for ungdomstrinnet fra Mønsterplanen av 1974 til Kunnskapsløftet av 2006" (artikkel)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at fagplanene i samfunnsfag på ungdomstrinnet - fra Mønsterplanen av 1974 til Kunnskapsløftet av 2006 - legger stadig mindre vekt på undervisning i utenomeuropeiske historieemner. Hypotesen er interessant, ikke minst fordi den kan se ut til å stå i motsetning til en tendens i norsk offentlig retorikk som på ulike vis understreker betydningen av globalisering, internasjonalisering, interkulturell forståelse og internasjonalt samarbeid om løsningen av globale problemer. Målene med dette prosjektet er a) å undersøke i hvilken grad fagplanene i samfunnsfag for ungdomstrinnet fra Mønsterplanen i 1974 til Kunnskapsløftet av 2006 legger vekt på utenomeuropeisk historie og fremmer oppøving av ferdigheter i å anlegge et utenomeuropeisk perspektiv på historiske begivenheter eller prosesser, og b) å drøfte endringene i fagplanene på dette feltet i lys av historiedidaktiske og utdanningspolitiske tendenser fra 1970-tallet og fram til i dag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Løtveit

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1