Cristin-prosjekt-ID: 341848
Sist endret: 15. januar 2015 13:45

Cristin-prosjekt-ID: 341848
Sist endret: 15. januar 2015 13:45
Prosjekt

Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver

prosjektleder

Nina Rossholt
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Humaniora

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. mai 2011 Slutt: 3. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver

Sammendrag

Prosjektet er en antologi med ulike tematiske og teoretiske vinklinger knyttet til ulike kunnskapsområder i førskolelærerutdanningen, samt forskjellige spørsmål og problematiseringer knyttet til førskolelærerens profesjon og praksis.

Vitenskapelig sammendrag

Barnehagelærerutdanningen står overnfor nye krav og forventninger til å utvikle et tettere faglig bånd mellom utdanning og profesjon, og mellom de ulike fagdisiplinene.Disse utfordringene løftes frem og relateres til forfatternes egne utviklings og forskningsprosjekter.Hva skal og kan barnehagelærerutdaningen være? Hvordan kan utdanningen utvikle et tettere bånd mellom utdanning og profesjon? Forholdet mellom teori og praksis, med utgangspunkt i barnehagen som læringsarena, er en rød tråd gjennom artiklene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nina Rossholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ann Merete Otterstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Bente Fønnebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tona Gulpinar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver.

Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina. 2012, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1