Cristin-prosjekt-ID: 342261
Sist endret: 31. mars 2014 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 342261
Sist endret: 31. mars 2014 12:25
Prosjekt

To veier til erkjennelsen av at alle fag er praktiske – (også samfunnsfag og arbeidet med ”nærmiljø og samfunn”!) Foreløpig arbeidstittel

prosjektleder

Pål E. Dingstad
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. mai 2011 Slutt: 1. juli 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

To veier til erkjennelsen av at alle fag er praktiske – (også samfunnsfag og arbeidet med ”nærmiljø og samfunn”!) Foreløpig arbeidstittel

Sammendrag

Utgangspunkt: forelesninger og seminarer i samfunnsfag knyttet til ”Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning” med sitat fra Stortingsmelding 41 (kvalitetsmeldinga). Her finner vi en oppsiktsvekkende, utfordrende fremstilling av arbeidet med samfunnsrelaterte emner: dette er av de områdene det arbeides klart minst med, og som oppfattes som mest krevende blant profesjonsutøvere i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2009: s. 63)Et mål med forelesningene og seminarene var derfor å utvikle forståelse for at arbeid med nærmiljø og samfunn, og samfunnsfag forøvrig, er viktigere, mindre krevende, mer interessant, mer praktisk og foregår trolig i langt større målestokk enn det profesjonsutøverne hevder.Overfor barnehagefeltet, så vel som i den nye profesjonslutdanningen bør vi utfordre og reflektere kritisk over tattforgittheter som skillet mellom ”teoretisk” og ”praktisk” faglig virksomhet. Arbeid med fag i profesjonsutøvelsen og i utdanningen innebærer øvelse, refleksjon, undring, utforskning og kunnskap – det gjelder både såkalte ”praktiske” og ”teoretiske” fag. Dette poenget understøttes ved 1) å undersøke begrepene ”teori” og ”praksis” (hva er det, og når bruker vi dem); 2) ved å presentere praktiske / didaktiske samfunnsfaglige arbeidsmåter som bidrar til refleksjon og teoretisering, utforskning og undring med barna, samt formidling av kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle temaer og problemstillinger.

Vitenskapelig sammendrag

Utgangspunkt: forelesninger og seminarer i samfunnsfag knyttet til ”Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning” med sitat fra Stortingsmelding 41 (kvalitetsmeldinga). Her finner vi en oppsiktsvekkende, utfordrende fremstilling av arbeidet med samfunnsrelaterte emner: dette er av de områdene det arbeides klart minst med, og som oppfattes som mest krevende blant profesjonsutøvere i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2009: s. 63)Et mål med forelesningene og seminarene var derfor å utvikle forståelse for at arbeid med nærmiljø og samfunn, og samfunnsfag forøvrig, er viktigere, mindre krevende, mer interessant, mer praktisk og foregår trolig i langt større målestokk enn det profesjonsutøverne hevder.Overfor barnehagefeltet, så vel som i den nye profesjonslutdanningen bør vi utfordre og reflektere kritisk over tattforgittheter som skillet mellom ”teoretisk” og ”praktisk” faglig virksomhet. Arbeid med fag i profesjonsutøvelsen og i utdanningen innebærer øvelse, refleksjon, undring, utforskning og kunnskap – det gjelder både såkalte ”praktiske” og ”teoretiske” fag. Dette poenget understøttes ved 1) å undersøke begrepene ”teori” og ”praksis” (hva er det, og når bruker vi dem); 2) ved å presentere praktiske / didaktiske samfunnsfaglige arbeidsmåter som bidrar til refleksjon og teoretisering, utforskning og undring med barna, samt formidling av kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle temaer og problemstillinger.

Metode

Idemessig og metodologisk bakgrunn: Forelesninger, seminarer, presentasjoner, diskusjoner og innspill fra og med førskolelærerstudenter, Giddens' strukturforståelse (1984) Østerbergs begrep om materiellstruktur f. eks. 1993), Roland Barthes' semiotiske tilnærming til materiellstrukturer (1973 og 1994), Hoaas Moens tilnærming til nærmiljø og samfunn (2004), Harkness, Bell, Storhaug om storyline-metoden etc.

Utstyr

Auditorier og seminarrom.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Pål E. Dingstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1