Cristin-prosjekt-ID: 343020
Sist endret: 15. januar 2018, 10:34

Cristin-prosjekt-ID: 343020
Sist endret: 15. januar 2018, 10:34
Prosjekt

GSS: Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet

prosjektleder

Ivar Svare Holand
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.437.000
 • Interreg
  Prosjektkode: IR 2015.05
 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 52051
 • Andre
  Prosjektkode: FYLKESKOMMUNE (N-T)

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Sikkerhet og sårbarhet • Systemutvikling og -arbeid • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Samfunnssikkerhet og krisehåndtering • Rollespill • Nettverk og distribuerte systemer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
74112264
Sted
Knut Ekker

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2010 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GSS: Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet

Sammendrag

GSS (Gränsöverbyggande Samverkan för Säkerhet) är ett projekt inom Interreg Sverige-Norge 2007-2013, finansierat av EU (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Projektet, som fokuserar på prioriteringsområde B i Interreg, attraktiv livsmiljö, skall utveckla kompetens, tekniker och rutiner för gemensam hantering av kriser och säkerhetshotande situationer i Mittnordens gränsbygder. Mittuniversitetet och Högskolen i Nord-Tröndelag utgör projektägare. I projektet deltar dessutom fylker, länsstyrelse, polismyndigheter, samt sektorsmyndigheter och företag.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet startet som et samarbeid mellom HiNT og Mittuniversitetet og utviklet i perioden 2010 - 2013 en internettbasert simulering / lærings-'motor' for opplæring og trening av personale knyttet til håndtering av katastrofesituasjoner. Et sett med scenarier ble utviklet slik at prosjektet kunne fokusere på ulike typer kommunikasjonsproblemer som kan oppstå under krisesituasjoner. Dermed er det en tydelig utviklingsdel og en like tydelig forskningsdel knyttet til dette prosjektet. Nasjonale beredskapsinstitusjoner (Sivilforsvaret, politi, helsepersonell etc.) vil delta i testing og evaluering av scenariene.

Fra 2015 har prosjektet ny finansiering fra Interreg og videreutvikler verktøy for øving av håndtering av krisesituasjoner for redningstjenesten i Trøndelag og Jämtland. 

Nord universitet bidrar med personer fra IKT- og geografi-miljøet ved Fakultet for samfunnsvitenskap i utviklings- og forskningsarbeidet knyttet til prosjektet GSS. Prosjektet er nært knyttet til studiene Spill og opplevelsesteknologi og Multimedieteknologi, og vil ha overføringsverdi til pedagogisk bruk av IT.

Metode

Simulering / rollespill

Tittel

Cross border emergency management training

Vitenskapelig sammendrag

The project started as a joint project between Nord-Trøndelag University College (HiNT) and Mid Sweden University (Mittuniversitetet) in 2010-2013. The project developed an internettbased simulation 'engine' for training emergency management personell. A set of scenaries of emergency situations allowed the project to analyze a range of challenges in the communications between the different rescue agencies. 

From 2015 the project gained renewed financing from Interreg (European regional development fund) for the period 2015 - 2018 in order to expand the tools developed for training emergency personell in Trøndelag and Jämtland. 

Nord university contribues personell from the ICT- and geography sections at the School of Social Sciences. The project is associated with the studies Games and Entertainment Technology and Media Technology. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ivar Svare Holand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
Inaktiv cristin-person

Knut Ekker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Trond Olav Skevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Ståle André Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Emergency management training: Handling rich qualitative and quantitative data.

Ekker, Knut. 2016, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. NORDVitenskapelig artikkel

Emergency management training: Making sense of rich qualitative data.

Ekker, Knut. 2015, IEEE. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Emergency Management Training and Social Network Analysis: Providing Experiential Data for Virtual Responders.

Ekker, Knut. 2015, IGI Global. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Social Network Analysis of Emergency Management Training in the Border Region of Norway and Sweden.

Ekker, Knut. 2014, IADIS Press. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Debriefing with R-statistics and Support for System Dynamics Modeling of Inter Regional Security.

Ekker, Knut; Asproth, Viveca; Holmberg, Stig C.. 2013, IADIS Press. MIUN, NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »