Cristin-prosjekt-ID: 345653
Sist endret: 14. januar 2015 16:07

Cristin-prosjekt-ID: 345653
Sist endret: 14. januar 2015 16:07
Prosjekt

HUSK - Rom for fagutvikling

prosjektleder

Asbjørn Johannessen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder
 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Rom for fagutvikling

Vitenskapelig sammendrag

Praktikernes arbeidssituasjon og rom for fagutvikling er et samarbeidsprosjekt mellom HUSK-Oslo og HUSK-Agder.


Mål
Hensikten med prosjektet er å få innsikt i forhold som kan hemme og/eller fremme fagutvikling på arbeidsplassen. Et forprosjekt ble gjennomført i to kommuner i 2009.


Alle kommunene i de fire regionene hvor HUSK-prosjektet foregår får tilsendt et brev angående undersøkelsen og beslutter selv om de vil delta. De undersøkelsen omfatter er alle som arbeider etter lov om sosiale tjenester i og utenfor Nav i de aktuelle kommunene.


Organisering
Arbeids- og velferdsdirektoratet gir støtte til prosjektet og organisatorisk ligger det innenfor HUSK-prosjektet. Det er knyttet opp mot mål i HUSK om å styrke praksisbasert forskning og å styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse.


Metode
Prosjektet metode består i at en medarbeider reiser ut til kommunene/Nav kontorene og deler ut og samler inn spørreskjemaer som deltakerne svarer på i møtet. Etter at de har svart på spørreskjema samles noen av deltakerne til en dialog omkring noen av de spørsmål som er berørt i spørreskjemaet. Denne dialogen tas opp på bånd og blir dermed de kvalitative data til undersøkelsen.


Resultater
Inntil nå har kommuner/Nav-kontor i Vest-Agder, Rogaland samt Oslo deltatt og det er meningen at undersøkelsen skal gjennomføres i Midt-Norge våren 2011.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Marie Støkken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Reidun Dyhr-Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Elsa Døhlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Solveig Sagatun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5