Cristin-prosjekt-ID: 351086
Sist endret: 17. januar 2020 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 351086
Sist endret: 17. januar 2020 13:50
Prosjekt

Process simulator training programs

prosjektleder

Tiina Komulainen
ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kjemisk prosessteknologi • Andre pedagogiske fag

Emneord

Dynamisk simulasjon • Bedriftsintern opplæring • Voksenopplæring • Teknologididaktikk • Teamarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
48084638
Sted
Tiina Komulainen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. april 2011 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Process simulator training programs

Sammendrag

Hvordan skal man bruke simulator i undervisningen for å nå beste læringsresultater? Del1: Erfaringer med en kommersiell dynamisk simuleringssoftware i kjemiteknikkundervisning, sammenligning med erfaringer fra kjemirelaterte kurs fra DTU og Aston University. Del2: Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan simulatorer er brukt i norsk olje- og gassindustri, finne ut nøkkelfaktorer til vellykket bruk av simulatorer, og samle ønsker om framtidens simulatorer.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjekt kartlegges bruk av dynamiske prosessimulatorer i akademia og industri. Målet er å finne de beste pedagogiske tilnærmingene og didaktiske rammeverkene som gir optimal læringsutbytte (treningsprogram).Forskningsprosjektet er basert på følgende spørsmål: Del1: Hvordan bør man bruke kommersiell simulator i undervisningssammenheng hos høgskoler og universiteter?Del2: Hva er verdi av en simulator i olje og gass industri? Hvilke nøkkelfaktorer bidrar til vellykket simulatorbruk? Hvordan er et optimalt treningsprogram satt sammen?

Metode

Akademiske miljøer: Samle erfaringer fra lærere som bruker D-SPICE programvare for undervisning. Spørreundersøkelse blant egne studenter.Industrielle miljøer: Spørreundersøkelse og intervjuer om bruk av dynamiske prosess simulatorer, fordeler og utfordringer.

Utstyr

Prosessimulerings program

Tittel

Process simulator training programs

Vitenskapelig sammendrag

In this project, the use of dynamic process simulators in academia and industry is studied. The goal is to find the best educational approaches and didactic frameworks that provide optimal learning outcomes (training program). The research project is based on the following questions:  What are the key factors contributing to successful learning with simulators? How is an optimal training program designed and implemented?

The first part of the research project is to gather experiences on dynamic simulator utilization for educational purposes in academia and industry.

The second part of the research project is to find out which pedagogical approaches/ didactic frameworks give best learning results (training program).

Metode

1. Literature survey

2. Interviews with  teachers using process simulation software for (chemical/automation) engineering courses.

3. Surveys among students using simulator as additional learning tool.

4. Survey among industial process operators on simulator training, benefits and challenges.

5. Observations and interviews in simulator training centers on simulator training, best practices, benefits and challenges.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tiina Komulainen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Arne Ronny Sannerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case.

Komulainen, Tiina M.; Sannerud, Arne Ronny. 2018, Cogent Education. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Experiences and trends in control education: a HIOA/USN perspective.

Komulainen, Tiina M.; Alcocer, Alex; Haugen, Finn. 2016, IEEE. USN, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

How extreme environments can impact the training of industrial operators.

Manca, Davide; Nazir, Salman; Komulainen, Tiina M.; Øvergård, Kjell Ivar. 2016, Chemical Engineering Transactions. USN, OSLOMET, PdMVitenskapelig artikkel

Virtual Reality Simulators in the Process Industry A Review of Existing Systems and the Way Towards ETS.

Cibulka, Jaroslav; Komulainen, Tiina M.; Mirtaheri, Peyman; Nazir, Salman; Manca, Davide. 2016, IEEE. USN, OSLOMET, PdMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Training Simulator for Extreme Environments.

Nazir, Salman; Manca, Davide; Komulainen, Tiina M.; Øvergård, Kjell Ivar. 2015, Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. USN, OSLOMET, PdMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »