Cristin-prosjekt-ID: 351409
Sist endret: 13. januar 2015 09:44

Cristin-prosjekt-ID: 351409
Sist endret: 13. januar 2015 09:44
Prosjekt

Kritisk refleksjon som feedback metode for å utvikle egen praksisteori både for bachelorstudenter i sosialt arbeid og praksisveiledere.

prosjektleder

Ragnhild Hansen
ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. september 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kritisk refleksjon som feedback metode for å utvikle egen praksisteori både for bachelorstudenter i sosialt arbeid og praksisveiledere.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet startet med en intensjon om å styrke utdanningens fokus på kritisk refleksjon ved å introdusere "critical incident analysis" (CR) for alle BA studenter i første studieår og videreføre CR gjennom alle tre studiår, med særlig vekt på endring i tredje studieår. Dette har senere måttet justeres ned til et forsøk med en pilotgruppe studenter gjennom tre år. Pilotgruppen ble etablert høsten 2014 og forsøket starter i tilknytning til praksis våren 2015 og avsluttes våren 2017. Prorsjektperioden er derfor forskjøvet i tid..
Del 2 av prosjektet: Styrke både øvingslæreres og praksisveiledernes kompetanse i CR ved å forankre og utvide metoden i eksisterende veilederutdanning og i videreutdanningen Barnevern i et mionoritetsperspektiv er gjennomført.
Del 3: Prosjektet utvides våren 2013 til å ha et tverrprofesjonelt fokus som involverer ergo- fysio- og sykepleierutdanningen ved HiOA og Samhandlingsarena Aker er gjennomført.

I desember 2012 ble det etablert samarbeidsavtale med Royal Holloway University of London hvor akademikere, bachelor og masterstudenter i sosialt arbeid og praktiserende sosialarbeidere i ulike bydeler i London og Oslo møtes og stiller kritisk refleksterende spørsmål til hverandres praksis. Denne del av prosjektet er delvis gjennomført og videreføres/utvides ved at en tredje partner er inkludert: Masaryk universitet i Brno, Tsjekkia, samt at det jobbes med en Erasmus + søknad om et felles internasjonalt kurs på BA/EVU/Masternivå med kritisk refleksjon som delmetode. 

Metode

Kritisk reflekterende spørsmål i gruppe til individuelle erfaringer med utfordrende episoder fra praksis.Den internasjonale delen av prosjektet innebærer også Capability Approach som teoretisk analytisk rammeverk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anton Havnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jannicke Heyerdahl-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3