Cristin-prosjekt-ID: 351651
Sist endret: 10. desember 2013, 12:03

Cristin-prosjekt-ID: 351651
Sist endret: 10. desember 2013, 12:03
Prosjekt

Enscale

prosjektleder

Rein Terje Thorstensen
ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Emneord

Transport • Klimapåvirkning • Energipolitikk • Energibruk • Veginfrastruktur

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 1. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Enscale

Sammendrag

Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av veginfrastruktur (”ENSCALE”)

Vitenskapelig sammendrag

Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av veginfrastruktur (”ENSCALE”)Det settes mye fokus på energibruk og utslipp fra motorisert ferdsel på vegnettet, men lite på hvilken miljøbelastning som følger av indirekte faktorer. De sparsomme kilder som er kjent internasjonalt, antyder at energibruk og klimagassutslipp som følger av anleggs-, drifts- og vedlikeholdsarbeider, er så betydelige andeler av de totale utslipp, at bedre kunnskap om dette vil kunne endre prioriteringen av hvilke typer tiltak og løsninger som er mest samfunnsnyttige og som dermed bør anbefales ut fra klimahensyn.Prosjektet framstår som en videreutvikling av et allerede aktivt og formalisert samarbeid mellom UiA, Statens vegvesen Region Sør og Vegdirektoratet, der vi søker å bidra til å finne ny kunnskap om klimakonsekvenser av våre veganlegg.Målsetninger for hovedprosjektet er å:• Utvikle standardisert praksis for klimadeklarasjon for veganlegg, egnet som grunnlag for livssyklusanalyser• Opprette en nasjonal database for energi- og utslippsdata for veganlegg, evt også bygg.• Fremskaffe lett tilgjengelige og dokumenterte nøkkeltall for klimakonsekvenser, egnet for ulike brukergrupper, ulike planstadier, samt bruksfasen.• Spre kunnskap gjennom utdannelse og etterutdannelse av ingeniører og gjennom bidrag i internasjonale publikasjoner og konferanser. Prosjektet utvikles gjennom en forprosjektfase i 2011 med sikte på at hovedprosjektet gjennomføres som et doktorgradsarbeid.

Metode

Analysere og systematisere rå-data fra entreprisekontrakter tilhørende Statens vegvesen

Tittel

Energy use and GHG-emissions from Norwegian road infrastructure

Vitenskapelig sammendrag

Direct energy use data from road contracts on construction, operation and maintenance are combined with global footprint derived from LCA analyses in material databases and analysed to obtain both knowledge for detailed planning and key numbers for long-term planning and political use.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rein Terje Thorstensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder

Karl Sigurd Fredriksen

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Nye klimakrav ved entrepriser.

Fredriksen, Karl Sigurd. 2010, Vegen og vi. UIAPopulærvitenskapelig artikkel

Statens vegvesen mellom København og "klimakur": Pådriver eller bremsekloss?".

Fredriksen, Karl Sigurd. 2010, Vegen og vi. UIAPopulærvitenskapelig artikkel

Bedre data før klmainvestering.

Fredriksen, Karl Sigurd. 2010, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIALeserinnlegg
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »