Cristin-prosjekt-ID: 351978
Sist endret: 14. mai 2014 13:36

Cristin-prosjekt-ID: 351978
Sist endret: 14. mai 2014 13:36
Prosjekt

Transport av syke nyfødte

prosjektleder

Eirik Nestaas
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transport av syke nyfødte

Sammendrag

Transporter av syke nyfødte foretatt fra neonatalenheten, Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg registreres fortløpende. 500 transporter ble gjennomført i perioden 1982-2010, hvorav over 90% til regionsykehus. Indikasjonene for transport var medfødte misdannelser 223 (45%), premature med respiratorisk distress syndrom (RDS) 87 (17%) og andre tilstander 190 (38%). Etter etablering av et lokalt respiratorprogram 1989 ble transportene for RDS nesten eliminert, og andelen transporter på nattetid (avreise kl 22.00 – 06.00) ble halvert. Laboratorieprøver tatt ved avreise og ankomst viste at barna som gruppe hadde bedre syre-base verdier ved ankomst enn ved avreise. Dette viser at transport må sees på som en mulighet for aktiv behandling av barna og ikke bare som en passiv transittfase med risiko for forverrelse.

Vitenskapelig sammendrag

Transporter av syke nyfødte foretatt fra neonatalenheten, Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg registreres fortløpende. 500 transporter ble gjennomført i perioden 1982-2010, hvorav over 90% til regionsykehus. Indikasjonene for transport var medfødte misdannelser 223 (45%), premature med respiratorisk distress syndrom (RDS) 87 (17%) og andre tilstander 190 (38%). Etter etablering av et lokalt respiratorprogram 1989 ble transportene for RDS nesten eliminert, og andelen transporter på nattetid (avreise kl 22.00 – 06.00) ble halvert. Laboratorieprøver tatt ved avreise og ankomst viste at barna som gruppe hadde bedre syre-base verdier ved ankomst enn ved avreise. Dette viser at transport må sees på som en mulighet for aktiv behandling av barna og ikke bare som en passiv transittfase med risiko for forverrelse.

Metode

Kvalitetssikring studie. Utenfor REK mandat.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Nestaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Alf Meberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2