Cristin-prosjekt-ID: 351984
Sist endret: 14. mai 2014, 15:16

Cristin-prosjekt-ID: 351984
Sist endret: 14. mai 2014, 15:16
Prosjekt

Optimalisert måling av hjertets muskelfunksjon med ultralyd hos nyfødte

prosjektleder

Eirik Nestaas
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2010 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimalisert måling av hjertets muskelfunksjon med ultralyd hos nyfødte

Sammendrag

Prosjektet omhandler bruk av nyere ultralydteknikker til å måle hjertefunksjon hos nyfødte, og er en fortsettelse av doktorgradsforskningen. Tre deler, 1) utvikle teknikk for automatisert vurdering av målekvalitet (metodeutvikling), 2) måle hjertefunksjonen hos nyfødte med og uten surstoffmangel under fødselen med en ny og forenklet målemetode, 3) måle hjertefunksjonen hos nyfødte med surstoffmangel under fødselen som behandles med nedkjøling.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet omhandler bruk av nyere ultralydteknikker til å måle hjertefunksjon hos nyfødte, og er en fortsettelse av doktorgradsforskningen. Tre deler, 1) utvikle teknikk for automatisert vurdering av målekvalitet (metodeutvikling), 2) måle hjertefunksjonen hos nyfødte med og uten surstoffmangel under fødselen med en ny og forenklet målemetode, 3) måle hjertefunksjonen hos nyfødte med surstoffmangel under fødselen som behandles med nedkjøling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Nestaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Drude Merete Fugelseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2