Cristin-prosjekt-ID: 351992
Sist endret: 22. oktober 2015 09:31
Cristin-prosjekt-ID: 351992
Sist endret: 22. oktober 2015 09:31
Prosjekt

Akupunktur behandling for hetetokter i brystkreft pasienter, en randomisert kontrollert studie; med langtids kvantitativ og kvalitativ oppfølging.

prosjektleder

Jill Angela Hervik
ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Emneord

Hetetokter • Akupunktur • Brystkreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2003 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akupunktur behandling for hetetokter i brystkreft pasienter, en randomisert kontrollert studie; med langtids kvantitativ og kvalitativ oppfølging.

Sammendrag

Hetetokter er det mest vanlige symptomet i menopausehos friske kvinner og kan gi redusert livskvalitet. Østrogentilskudd har vist seg å være effektivt i reduksjon av hetetokter, men er omdiskutert eller kontraindisert hos brystkreftopererte kvinner. Målet med denne studien er å evaluere effekt av klassisk akupunktur i en randomisert,kontrollert, enkelt-blind studie av kvinner, plaget av hetetokter som en bivirkning avøstrogenantagonist behandling, etter brystkreft kirurgi. Hetetokt frekvensen og helserelatertlivskvalitet undersøkes kvantitativt også 3 måneder og igjen 2 år etter endt behandling.

Vitenskapelig sammendrag

Introduksjon: Behandling av brystkreft er i økende grad effektivt og flere kvinner lever nå med bivirkninger av postoperative intervensjoner som påvirker deres livskvalitet. I følge europeiske retningslinjer er medisinering med østrogen antagonist anbefalt i minst 5 år for kvinner med østrogen reseptor positive tumorer. Hetetokter er vurdert som den mest plagsomme bivirkningen av slik østrogen antagonist behandling. 

Mål: Målet med denne studien var å undersøke effektiviteten av akupunkter hos kvinner med brystkreft og hetetokter.

Metode: 59 kvinner med hetetokter etter brystkreft operasjon og adjuvankt østrogen antagonist behandling (Tamoxifen) ble randomisert til enten 10 uker tradisjonell kinesisk akupunkter eller kontroll (falsk) akupunktur. Gjennomsnittlig antall hetetokter og validert overgangsalder helse score ble målt ved baseline, etter 15 behandlinger, og ved 3 og 24 måneder etter behandling. Kvinnene ga skriftlig livskvalitetvurdering 2 år etter siste behandling.

Resultater: Gjennomsnittlig antall hetetokter ble signifikant redusert med 50%(dag) og nesten 60% (natt) under behandling i akupunktur gruppen, og med ytterligere 30% 12 uker etter. I kontrollgruppen ble en signifikant hetetokt reduksjon på 25% på natt reversert 12 uker etter behandling, ingen reduksjon ble observert på dagtid. Helse scoren ble forbedret med 44% under behandling og ble i stor grad beholdt i 12 uker til i akupunktur gruppen, og var signifikant bedre enn kontrollgruppen etter 24 måneder. Ingen korresponderende endringer ble observert i kontrollgruppen. Kvalitative uttalelser viste at bivirkningene av østrogen antagonist medisinering har langtids implikasjoner.

Konklusjon: Akupunktur ser ut til å gi effektiv reduksjon av hetetokter i kvinner operert for brystkreft som er behandlet med Tamoxifen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jill Angela Hervik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Milada C Småstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder

Odd Mjåland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Sørlandet sykehus HF

Stephen Seiler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Quality of life of breast cancer patients medicated with anti-estrogens, 2 years after acupuncture treatment: a qualitative study.

Hervik, Jill Angelica; Mjåland, Odd. 2010, International Journal of Women's Health. VESTFOLD, SØRLANDVitenskapelig artikkel

Long term follow up of breast cancer patients treated with acupuncture for hot flashes.

Hervik, Jill Angelica; Mjåland, Odd. 2014, SpringerPlus. VESTFOLD, SØRLANDVitenskapelig artikkel

Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients, a randomized, controlled trial.

Hervik, Jill Angelica; Mjåland, Odd. 2009, Breast Cancer Research and Treatment. VESTFOLD, SØRLANDVitenskapelig artikkel

Akupunktur i behandling av hetetokter for brystkreftopererte pasienter - en randomisert kontrollert studie.

Hervik, Jill Angelica; Mjåland, Odd. 2010, Fysioterapeuten. VESTFOLD, SØRLANDVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4