Cristin-prosjekt-ID: 352002
Sist endret: 27. november 2013, 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 352002
Sist endret: 27. november 2013, 11:22
Prosjekt

En nested-case kontroll studie av små mammacansere: relasjon mellom deteksjonsmåte, histopatalogiske parametre og overlevelse

prosjektleder

Ying Chen
ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En nested-case kontroll studie av små mammacansere: relasjon mellom deteksjonsmåte, histopatalogiske parametre og overlevelse

Sammendrag

Det har vært en stor økning av brystkreft etterigangsetting av mammografiscreening i Norge (ca. 50% insidensøkning i screeningalderenmellom 50 og 70 år). Epidemiologiske studier tyder på at opp mot 1/3 av mammacancer screeningalder kan være overdiagnostiserte, dvs ville aldri ha manifestert seg klinisk. For å kunne forstå og etter hvert redusere problemet med overdiagnostikk og overbehandling, erdet viktig å øke vår kunnskap om forholdet mellom biologiske karakteristika ved små svulster og utvikling av brystcancer.Mål for prosjektet: undersøke relasjonen mellom mammografiscreening som deteksjonsmåte, histopatologiske parametere (bl.a. tumorstroma) og overlevelse (nested-casekontroll studie).

Vitenskapelig sammendrag

Det har vært en stor økning av brystkreft etterigangsetting av mammografiscreening i Norge (ca. 50% insidensøkning i screeningalderenmellom 50 og 70 år). Epidemiologiske studier tyder på at opp mot 1/3 av mammacancer screeningalder kan være overdiagnostiserte, dvs ville aldri ha manifestert seg klinisk. For å kunne forstå og etter hvert redusere problemet med overdiagnostikk og overbehandling, erdet viktig å øke vår kunnskap om forholdet mellom biologiske karakteristika ved små svulster og utvikling av brystcancer.Mål for prosjektet: undersøke relasjonen mellom mammografiscreening som deteksjonsmåte, histopatologiske parametere (bl.a. tumorstroma) og overlevelse (nested-casekontroll studie).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ying Chen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus HF

Jon Lømo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jan Mæhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Pål Suhrke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tor Audun Klingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »