Cristin-prosjekt-ID: 352004
Sist endret: 27. oktober 2015 08:23

Cristin-prosjekt-ID: 352004
Sist endret: 27. oktober 2015 08:23
Prosjekt

Håndholdt ekkokardiografi (HÅHEKK) på vakt

prosjektleder

Jan Erik Otterstad
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. januar 2011 Slutt: 30. august 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Håndholdt ekkokardiografi (HÅHEKK) på vakt

Vitenskapelig sammendrag

Hjerteforskningssenteret ved Sykehuset i Vestfold utfører HAHEC-studiene (Hand Held Echocardiography), hvor hjerteundersøkelser med et håndholdt ekkoapparat (Vscan) gjort på vakt sammenlignes med tradisjonell ultralyd av hjertet utført av spesialister. Hypotesen er at vaktgående Leger i Spesialisering vil kunne bruke og kunne ha nytte av et ultralydapparat ved akutte sitasjoner, sett i lys av at Sykehuset i Vestfold er et av mange sykehus i Norge uten kardiologisk bakvakt.

Metode

Både statistiske og fortolkende analysemetoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Otterstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Morten Bækkevar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Erlend Aune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Universitetet i Oslo

Vidar de Bourg Ruddox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5