Cristin-prosjekt-ID: 352061
Sist endret: 27. oktober 2015 12:24

Cristin-prosjekt-ID: 352061
Sist endret: 27. oktober 2015 12:24
Prosjekt

Prevention of Coronary Heart Disease in Morbidly Obese Patients (SphCor)

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2008 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevention of Coronary Heart Disease in Morbidly Obese Patients (SphCor)

Sammendrag

The changes in risks of developing coronary heart disease in morbidly obese patients after different weight loss interventions have not been extensively studied. The objective of this study is to investigate whether an intensive lifestyle intervention program in a tertiary care clinic (Spesialsykehuset for Rehabilitering) is comparable with bariatric surgery in decreasing the risk of cardiovascular disease in these patients.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en todelt prospektiv sammenlignende observasjonsstudie av en gruppe pasienter som skal behandles med bariatrisk kirurgi, mens en annen gruppe skal gjennomgå et dagbasert livsstilsprogram ved tidligere Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) (nå Kysthopitalet i Stavern). Endepunktene som skal sammenlignes er karstivhet og kroppssammensetning. Observasjonstiden vil være 7 uker for studie 1 og ett år for studie 2. Karstivhet er en sterk og uavhengig prediktor for død. Pulsbølgehastighet (PWV) regnes som gullstandard for måling av karstivhet.

Metode

PhD.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Njord Nordstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Espen Svendsen Gjevestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Effects of intensive lifestyle intervention and gastric bypass on aortic stiffness: A 1-year nonrandomized clinical study.

Gjevestad, Espen Svendsen; Hjelmesæth, Jøran; Sandbu, Rune; Nordstrand, Njord. 2015, Obesity. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

The relationship between various measures of obesity and arterial stiffness in morbidly obese patients.

Nordstrand, Njord; Gjevestad, Espen Svendsen; Nguyen-Dinh, Khiem; Hofsø, Dag; Røislien, Jo; Saltvedt, Erling; Os, Ingrid; Hjelmesæth, Jøran. 2011, BMC Cardiovascular Disorders. VESTFOLD, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2