Cristin-prosjekt-ID: 352179
Sist endret: 15. desember 2014, 10:59

Cristin-prosjekt-ID: 352179
Sist endret: 15. desember 2014, 10:59
Prosjekt

Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt

prosjektleder

Knut Madslien
ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Generell patologi, patologisk anatomi • Parasittologi

Emneord

Elg • Moose

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal frambringe basiskunnskap om hjortelusflua og dens effekt på elg, slik at man kan begrense skadevirkningene av dette insektet i norsk natur.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Knut Madslien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Erling Johan Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for naturforskning
Aktiv cristin-person

Atle Mysterud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Biologisk institutt CEES ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hildegunn Viljugrein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Bjørnar Ytrehus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Bartonella Infections in Deer Keds (Lipoptena cervi) and Moose (Alces alces) in Norway.

Duodu, Samuel; Madslien, Knut; Hjelm, Eva; Molin, Ylva; Paziewska-Harris, Anna; Harris, Philip David; Colquhoun, Duncan John; Ytrehus, Bjørnar. 2013, Applied and Environmental Microbiology. Uu, VETINST, UIOVitenskapelig artikkel

Factors affecting deer ked (Lipoptena cervi) prevalence and infestation intensity in moose (Alces alces) in Norway.

Madslien, Knut; Ytrehus, Bjørnar; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling Johan; Bråten, Kent Rudi; Mysterud, Atle. 2012, Parasites & Vectors. HINN, VETINST, NINA, UIOVitenskapelig artikkel

Review of deer ked (Lipoptena cervi) on moose in Scandinavia with implications for North America.

Samuel, William M.; Madslien, Knut; Gonynor-McGuire, Jessica. 2012, Alces. VETINST, CANADA, TUoGVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Hair-loss epizootic in moose (Alces alces) associated with massive deer ked (Lipoptena cervi) infestation.

Madslien, Knut; Ytrehus, Bjørnar; Vikøren, Turid; Malmsten, Jonas; Isaksen, Ketil; Hygen, Hans Olav; Solberg, Erling Johan. 2011, Journal of Wildlife Diseases. VETINST, NINA, MET, SVAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »