Cristin-prosjekt-ID: 352597
Sist endret: 15. januar 2015, 15:27

Cristin-prosjekt-ID: 352597
Sist endret: 15. januar 2015, 15:27
Prosjekt

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning / PedISP NFR

prosjektleder

Jan-Erik Johansson
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Barnehagepedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2007 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning / PedISP NFR

Vitenskapelig sammendrag

Vi søker med dette om forskningsmidler som vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle igangværende forskning ved HiO og dermed bidra til å styrke og komplettere eksisterende kunnskap om små barns omsorgssituasjon. HiO er utdanningsinstitusjon for pedagogisk personalet i barnehagesektoren på alle nivåer (grunnutdanning, videreutdanning og masternivå). Vi ser det derfor som en særlig forpliktelse å bidra til en kunnskapsutvikling hvor forskning og praksis utvikles i gjensidig utviklendeprosesser, slik at undervisning kan være forskningsbasert og forskningen være praksisnær og rotfestet i en samfunnspolitisk og kulturell virkelighet. Vi har flere forskere ved HiO som har bred erfaring i slik kompetanseutvinkling i samarbeid med barnehagen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan-Erik Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ingrid Pramling Samuelsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Nina Winger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Brit Johanne Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »