Cristin-prosjekt-ID: 352598
Sist endret: 14. november 2017, 14:38

Cristin-prosjekt-ID: 352598
Sist endret: 14. november 2017, 14:38
Prosjekt

Internasjonalisering av masterstudiet i IKT-støttet læring

prosjektleder

Per Hetland
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 30. juni 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonalisering av masterstudiet i IKT-støttet læring

Sammendrag

Prosjektet har som mål, i samarbeid med andre fagmiljøer, å utvikle en internasjonal profil på masterstudiet i IKT-støttet læring. Dette skal gjennomføres gjennom tre delprosjekter: 1. Samarbeid mellom masterstudiene i IKT-støttet læring og flerkulturell og internasjonal utdanning om felles studiemodul i IKT-støttet utvikling og utdanning i land i sør. 2. Tilrettelegging for økt internasjonal studentmobilitet i masterstudiet i IKT-støttet læring, og 3. Tilrettelegging for masteroppgaver knyttet til utvikling og utdanning i land i sør.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål, i samarbeid med andre fagmiljøer, å utvikle en internasjonal profil på masterstudiet i IKT-støttet læring. Dette skal gjennomføres gjennom tre delprosjekter: 1. Samarbeid mellom masterstudiene i IKT-støttet læring og flerkulturell og internasjonal utdanning om felles studiemodul i IKT-støttet utvikling og utdanning i land i sør. 2. Tilrettelegging for økt internasjonal studentmobilitet i masterstudiet i IKT-støttet læring, og 3. Tilrettelegging for masteroppgaver knyttet til utvikling og utdanning i land i sør.

Metode

1. Samarbeid mellom masterstudiene i IKT-støttet læring og flerkulturell og internasjonal utdanning om felles studiemodul i IKT-støttet utvikling og utdanning i land i sør. Dette oppnås ved å utvikle og etablere et samarbeid mellom masterstudiene i IKT-støttet læring og Flerkulturell og internasjonal utdanning. Samarbeidet vil i første omgang kunne prøves ut som et felles seminar for studenter og lærere ved de to masterstudiene, der de to fagområdene beriker hverandre med sin kompetanse og sine perspektiver. I neste omgang er planen å etablere en felles studiemodul som tilbys studenter ved begge studiene. 2. Tilrettelegging for økt internasjonal studentmobilitet i masterstudiet i IKT-støttet læring, Delprosjektet har to formål. Det ene er å øke internasjonal mobilitet for norske studenter. Delprosjektet omfatter økt tilrettelegging for utenlandsopphold. Det er et mål å legge til rette for utenlandsopphold for masterstudentene, særlig i land i sør, men også andre land kan være av interesse. Det andre formålet med dette delprosjektet er økt deltakelse i våre masterstudier fra utenlandstudenter. Det er i dag mulig for studenter i andre land å delta i masterstudiet i IKT-støttet læring som fjernstudent, evt med ett eller flere opphold i Norge, men de finansielle forholdene er ikke avklart. I masterstudiet i IKT-støttet læring prøver vi nå, i samarbeid med prosjekt e-campus HiO/HiAk, ut undervisningsteknologi for sanntidskommunikasjon og lagring av undervisningsøkter (Eluminate, Skype, etherpad, Adobe Connect). 3. Tilrettelegging for masteroppgaver knyttet til utvikling og utdanning i land i sør. Prosjektet vil samarbeide med LATINA-lab om tilrettelegging og veiledning av masteroppgaver.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Hetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Bård Ketil Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ole Smørdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Louise Mifsud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anders Mørch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Problem-Based Learning In Synchronous Networked Environments: Comparing Adobe Connect And Second Life .

Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil. 2016, Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Facebook as an actor - a case of students negotiating their social presence in an online course.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Smørdal, Ole. 2016, Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life.

Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil. 2015, IKT OG LÆRING INNENFOR HØYERE UTDANNING. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Hvordan designe et nettbasert kurs for å styrke samarbeidslæring og studentaktiviteter?

Engen, Bård Ketil; Mifsud, Louise. 2015, IKT OG LÆRING INNENFOR HØYERE UTDANNING. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Designing an online course: strengthening collaborative learning activities.

Engen, Bård Ketil; Mifsud, Louise. 2015, NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5