Cristin-prosjekt-ID: 352602
Sist endret: 11. mars 2013 22:18
Cristin-prosjekt-ID: 352602
Sist endret: 11. mars 2013 22:18
Prosjekt

Forskning om barn 0-3 år: En kunnskapsstatus / KD

prosjektleder

Ingrid Pramling Samuelsson
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Andre

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. oktober 2011 Slutt: 15. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning om barn 0-3 år: En kunnskapsstatus / KD

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet ønsker en oversikt over norsk, nordisk og internasjonal forskning på små barn i barnehage: Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år. Det gjelder effekter av å være i barnehagen, men også hvilke faktorer som er positive for barn i barnehage og deres utvikling og trivsel.

Oppdraget fokuserer på forskning på høyt nivå i ulike vitenskapelige disipliner, i Norge, i Norden og internasjonalt, begrenset til engelskspråklige studier, fra land som kan sammenlignes med Norge. Generelt skal fokus være på barn i barnehage, med unntak for de mer generelle studier av barns utvikling som er av betydning for barns liv i barnehagen.

Oversikten skal også sammenligne norsk, nordisk og internasjonal forskning med henblikk på sentrale aspekter av studiene som teori, metodologi og design. Oppgaven er begrenset til forskning i perioden 2000–2011. Rammeplan for barnehagen er et sentralt utgangspunkt for oversikten. Spørsmål som vil bli belyst er i korthet:

1. Hvilken forskning finnes om barnehagedeltakelse for barn 0–3 år? Hvilke fagdisipliner forsker på området? Hvilke temaer og spørsmål fokuseres det på ? Design: metode, utvalg mv. – Hvilke teoretiske perspektiver er brukt?

2. Hvilke effekter av barnehagedeltakelse for barn 0–3 år er påvist?

3. Hvilke faktorer er avgjørende for at barn 0–3 år skal ha god trivsel og utvikling i barnehagen?

4. Hva er spesifikt for de yngste barnas behov?

5. Hvilke ideer eller modeller er særskilt mye brukt i forskningen på dette feltet.

6. Har nordisk og norsk forskning samme fokus og spørsmål?

7. Er det forskjeller mellom nordisk og norsk forskning kontra internasjonal forskning i valg av tema, spørsmål eller design?

8. Er det noen forskningshull (sorte hull i forskningen)?

Vitenskapelig sammendrag

Kunnskapsdepartementet ønsker en oversikt over norsk, nordisk og internasjonal forskning på små barn i barnehage: Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år. Det gjelder effekter av å være i barnehagen, men også hvilke faktorer som er positive for barn i barnehage og deres utvikling og trivsel.

Oppdraget fokuserer på forskning på høyt nivå i ulike vitenskapelige disipliner, i Norge, i Norden og internasjonalt, begrenset til engelskspråklige studier, fra land som kan sammenlignes med Norge. Generelt skal fokus være på barn i barnehage, med unntak for de mer generelle studier av barns utvikling som er av betydning for barns liv i barnehagen.

Oversikten skal også sammenligne norsk, nordisk og internasjonal forskning med henblikk på sentrale aspekter av studiene som teori, metodologi og design. Oppgaven er begrenset til forskning i perioden 2000–2011. Rammeplan for barnehagen er et sentralt utgangspunkt for oversikten. Spørsmål som vil bli belyst er i korthet:

1. Hvilken forskning finnes om barnehagedeltakelse for barn 0–3 år? Hvilke fagdisipliner forsker på området? Hvilke temaer og spørsmål fokuseres det på ? Design: metode, utvalg mv. – Hvilke teoretiske perspektiver er brukt?

2. Hvilke effekter av barnehagedeltakelse for barn 0–3 år er påvist?

3. Hvilke faktorer er avgjørende for at barn 0–3 år skal ha god trivsel og utvikling i barnehagen?

4. Hva er spesifikt for de yngste barnas behov?

5. Hvilke ideer eller modeller er særskilt mye brukt i forskningen på dette feltet.

6. Har nordisk og norsk forskning samme fokus og spørsmål?

7. Er det forskjeller mellom nordisk og norsk forskning kontra internasjonal forskning i valg av tema, spørsmål eller design?

8. Er det noen forskningshull (sorte hull i forskningen)?

Metode

Litteraturoversikt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Pramling Samuelsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeth Bjørnestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Berit Bae

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan-Erik Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ellen Os

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »