Cristin-prosjekt-ID: 353650
Sist endret: 14. januar 2015 15:02

Cristin-prosjekt-ID: 353650
Sist endret: 14. januar 2015 15:02
Prosjekt

Praktikeres arbeidssituasjon og rom for fagutvikling i sosialtjenesten

prosjektleder

Asbjørn Johannessen
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praktikeres arbeidssituasjon og rom for fagutvikling i sosialtjenesten

Vitenskapelig sammendrag

HUSK-prosjektene i Agder og Osloregionen gjennomfører en undersøke om praktikeres arbeidssituasjon og rom for fagutvikling. Vi ønsker å få mer kunnskap om hva som kan hemme eller fremme fagutvikling på arbeidsplassen.

Metode

Ansatte i sosialtjenesten (i og utenfor Nav) i kommuner/bydeler som er med i HUSK-prosjektet, blir spurt om å fylle ut et spørreskjema, og noen av disse blir også spurt om de vil delta i en gruppesamtale (etter at de har fylt ut skjemaet).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hege Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Elsa Døhlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Anne Marie Støkken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Reidun Dyhr-Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »