Cristin-prosjekt-ID: 353806
Sist endret: 1. desember 2014 15:52

Cristin-prosjekt-ID: 353806
Sist endret: 1. desember 2014 15:52
Prosjekt

Svevestøv i uteluft: Helseeffekter av partikler og partikkelkomponenter fra trafikk og forbrenning

prosjektleder

Jan Inge Herseth
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet
 • Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Toksikologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svevestøv i uteluft: Helseeffekter av partikler og partikkelkomponenter fra trafikk og forbrenning

Sammendrag

Helseeffekter av svevestøv i urbane områder.

Vitenskapelig sammendrag

Miljømedisin

Metode

In vitro studier med humane celler i mono og ko-kulturer. Modellene eksponeres for patikler fra forskjellige kilder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Inge Herseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anette Kocbach Bølling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anikke Totlandsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Marit Låg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo

Per Everhard Schwarze

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5