Cristin-prosjekt-ID: 355108
Sist endret: 7. januar 2017 13:50
Cristin-prosjekt-ID: 355108
Sist endret: 7. januar 2017 13:50
Prosjekt

Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

Sammendrag

Doktorgradsprosjekt under NFR-prosjektet "Det opne språket" som gjekk ved Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, 2003-2007. Målet med delprosjektet var å gje ei brei samfunnshistorisk framstilling av historia til den norske målreisinga frå 'jamstellingsvedtaket' i Stortinget i 1885 til utbrotet av andre verdskrigen. Ei revidert utgåve av avhandlinga er publisert som band 2 i verket "Norsk målreising".

Vitenskapelig sammendrag

Doktorgradsprosjekt som resulterte i avhandlinga Målreising og modernisering i Noreg 1885–1940 (NTNU, 2009). Ein revidert versjon vart utgjeven som Norsk målreising 2. Mål og modernisering 1868–1940 (Samlaget 2011). 

prosjektdeltakere

Resultater

Språkmannen Knud Knudsen.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2015, Norgeshistorie.no. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Då nynorsk vart offisielt språk.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2015, Norgeshistorie.no. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870-1900.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2013, Årbok for Sogn. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Nasjonsbyggjing på norsk.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2013, Målreising, fridomsstrev og nasjonsbyggjing. Seminar i høve 200-årsminnet for Ivar Aasen. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Kåseri om Ivar Aasen.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2013, Ivar Aasen-kveld i skulehuset i Prestegarden. HVLPopulærvitenskapelig foredrag