Cristin-prosjekt-ID: 355149
Sist endret: 11. november 2013 14:39
Cristin-prosjekt-ID: 355149
Sist endret: 11. november 2013 14:39
Prosjekt

Parlamentarisme i norske regionar

prosjektleder

Oddbjørn Bukve
ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Andre

 • Egen institusjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Parlamentarisme i norske regionar

Sammendrag

Dette prosjektet studerer verknadene av å innføre parlamentarisme som politisk styringsmodell i norske fylkeskommunar. Parlamentarisme tyder at fylkesutvalet, der dei politiske grupperingane i fylkestinget er representerte i høve til styrken i tinget, blir erstatta av eit fylkesråd med støtte frå ei fleirtalsgruppering på fylkestinget. Etter at kommunar og fylkeskommunar fekk høve til å velje parlamentarisme som styringsform i 1993, har fire fylkeskommunar valt denne styringsforma. Tanken bak var at parlamentarismen skulle vitalisere lokal- og regionalpolitikken ved at dei politiske skiljelinene mellom posisjon og opposisjon vart tydelegare, og at ansvaret for politiske tiltak skulle bli tydelegare plassert. I prosjektet samanlikna vi fylka med parlamentarisme med eit utval kontrollfylke som har den tradisjonelle fylkesutvalsmodellen, for å finne ut kva verknader innføring av parlamentarisme har for den politiske styringa.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet studerer verknadene av å innføre parlamentarisme som politisk styringsmodell i norske fylkeskommunar. Parlamentarisme tyder at fylkesutvalet, der dei politiske grupperingane i fylkestinget er representerte i høve til styrken i tinget, blir erstatta av eit fylkesråd med støtte frå ei fleirtalsgruppering på fylkestinget. Etter at kommunar og fylkeskommunar fekk høve til å velje parlamentarisme som styringsform i 1993, har fire fylkeskommunar valt denne styringsforma. Tanken bak var at parlamentarismen skulle vitalisere lokal- og regionalpolitikken ved at dei politiske skiljelinene mellom posisjon og opposisjon vart tydelegare, og at ansvaret for politiske tiltak skulle bli tydelegare plassert. I prosjektet samanlikna vi fylka med parlamentarisme med eit utval kontrollfylke som har den tradisjonelle fylkesutvalsmodellen, for å finne ut kva verknader innføring av parlamentarisme har for den politiske styringa.

Metode

Komparativ survey, caseregionar og kontrollregionar

Tittel

Parliamentarism in Norwegian Regions

Vitenskapelig sammendrag

The project investigates whether the change from the alderman model to parliamentary rule in Norwegian counties affects decision- making style, steering capacity, accountability and democracy. We also ask how the legitimacy of the political system is affected. Our findings indicate a more majoritarian style of decision making. Influence is concentrated within the political majority, and particularly in the executive. Improved accountability is reported, but the factors behind this increase are difficult to determine. Regarding democracy and legitimacy, we could not measure any external effects of the reform. The politicians in opposition show a high degree of frustration, caused both by internal factors in the organisation of county politics and in constraints on county politics imposed at national level. In the long run this may lead to decreased legitimacy for the political system.

Metode

Comparative survey, case regions and control regions

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Oddbjørn Bukve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Hans Petter Saxi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Parliamentarianism in Norwegian Regions: Majority Rule and Excluded Opposition.

Bukve, Oddbjørn; Saxi, Hans Petter. 2014, Local Government Studies. NORD, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1