Cristin-prosjekt-ID: 355158
Sist endret: 10. april 2015 10:34
Cristin-prosjekt-ID: 355158
Sist endret: 10. april 2015 10:34
Prosjekt

Styringssystemet i Akershus fylkeskommune

prosjektleder

Oddbjørn Bukve
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Andre

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2011 Slutt: 1. juli 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Styringssystemet i Akershus fylkeskommune

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en undersøkelse av styringssystemet i Akershus fylkeskommune i forbindelse med at fylkeskommunen vurderer å innføre parlamentarisme i stedet for dagens formannskapsmodell. Metodisk er prosjektet gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse til politikere og ansatte. Generelt kan vi se politikken i Akershus som preget av en konkurranseorientert politisk kultur i et konsensusorganisert styringssystem. Parlamentarismen kan forventes å forsterke trekk ved fylkespolitikken som allerede er synlige, medn som vil få større spillerom i et parlamentarisk system. I administrasjonen dominerer det autonome administratoridealet med vekt på faglig ekspertise. Spørsmålet er om innføring av parlamentarisme vil skape et vanskeligere arbeidsklima fordi både den politiske opposisjonen og administrasjonen opplever marginalisering, eller om en kan ta grep som sikrer legitimiteten til det politiske systemet også hos disse gruppene.

Metode

Survey til politikarar på fylkestinget og eiut utval administrativt tilsette

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oddbjørn Bukve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Hans Petter Saxi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Styringssystemet i Akershus fylkeskommune. Vurdering i forkant av mulig overgang til parlamentarisme.

Bukve, Oddbjørn; Saxi, Hans Petter. 2011, NORD, HVLRapport
1 - 1 av 1