Cristin-prosjekt-ID: 355346
Sist endret: 6. februar 2015, 15:10

Cristin-prosjekt-ID: 355346
Sist endret: 6. februar 2015, 15:10
Prosjekt

Rekonstruksjon - danserens fysiske erfaring og "muscle memory"

prosjektleder

Anne Grete Eriksen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. april 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rekonstruksjon - danserens fysiske erfaring og "muscle memory"

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnummer 0166-01694 Arbeidet har omfattet: videoopptak av intervju med 7 dansere redigering av opptakene opptak av tilhørende visuelt materiale gjennomgang av opptakene systematisering av tema lesing av faglitteratur skriving og redigering i samarbeid med involverte kunstnere/ fagpersoner konferansebidrag (foredrag) for nye stipendiater i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Solstrand 9.10. 2013 seminar på khio KORFO for å belyse tematikken for kolleger filming og redigering av forestillingsvideo av ny koreografi Moving Memory og redigering av prøver- Film-Dance to be Murdered by ved Setsuku Watanabe tekstproduksjon: Portrett av danserens kroppslige minne, Danseinformasjonen/Kedja Oversettelse til engelsk Portrait of the Dancer’s Physical Memory/Danseinformasjonen/Kedja

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Moving-Memory.

Eriksen, Anne Grete. 2014, KHIOAnnet produkt
1 - 1 av 1