Cristin-prosjekt-ID: 355684
Sist endret: 29. oktober 2015 08:30

Cristin-prosjekt-ID: 355684
Sist endret: 29. oktober 2015 08:30
Prosjekt

The Female Health Dietary Intervention Study (FEMIN)

prosjektleder

Line Kristin Johnson
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Klassifisering

Emneord

Overvekt • Diett / kost

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2008 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Female Health Dietary Intervention Study (FEMIN)

Sammendrag

Behandling av PCOS (polycystisk ovariesyndrom) ved sykelig overvekt – En randomisert kontrollert prospektiv kostintervensjonsstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt Kompetansesenter for kvinnehelse (Rikshosptalet), Kvinneklinikken (Tønsberg) og SSO- Aker.Hovedmålsettingen med denne randomiserte, kontrollerte, prospektive intervensjonsstudien er I fase 1: Å sammenlikne effekten av to ulike, isokaloriske lavkaloridietter (henholdsvis pulver- og knekkebrøddiett) på vekttap, manifestasjoner av PCOS, det metabolske syndrom og effekt på risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer. I fase 2: Å sammenlikne effekten av to ulike oppfølgingsprogram, på vekttap, manifestasjoner av PCOS, det metabolske syndrom og risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Vitenskapelig sammendrag

This study has two phases:In phase 1 of the study (8 weeks), the effect of two different low calorie diets on manifestations of PCOS, including risk factors for the metabolic syndrome and cardiovascular risk profile will be compared.In phase 2 the long term effect (next 44 weeks) on sustained weight-loss and the above mentioned parameters will be compared and evaluated.

Metode

PhD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Kristin Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Kirsten Bjørklund Holven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ernæringsvitenskap: Kostholdsforskning ved Universitetet i Oslo

Tom Gunnar Tanbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Obstetrikk og gynekologi ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Fructose content of low calorie diets: effect on cardiometabolic risk factors in obese women with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled trial.

Johnson, Line Kristin; Holven, Kirsten Bjørklund; Nordstrand, Njord; Mellembakken, Jan Roar; Tanbo, Tom Gunnar; Hjelmesæth, Jøran. 2015, Endocrine Connections. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1