Cristin-prosjekt-ID: 356264
Sist endret: 21. desember 2020, 12:46

Cristin-prosjekt-ID: 356264
Sist endret: 21. desember 2020, 12:46
Prosjekt

Barnehjerter (Tidl. "Barnehjerter gjennom 30 år")

prosjektleder

Eirik Nestaas
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2011 Slutt: 1. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehjerter (Tidl. "Barnehjerter gjennom 30 år")

Vitenskapelig sammendrag

Hjertefeil er den hyppigste medfødte misdannelse. Ca 1 % av alle levende fødte har mefødt hjertefeil. Ved Sykehuset i Vestfold, er sentrale data for barn med hjertefeil og langtidsoppfølging av disse registreres fortløpende siden 1982.

Metode

Kvalitetssikring studie. Utenfor REK mandat

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Nestaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Alf Meberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2