Cristin-prosjekt-ID: 356916
Sist endret: 24. november 2014 17:13

Cristin-prosjekt-ID: 356916
Sist endret: 24. november 2014 17:13
Prosjekt

Arbeidsplassen som arena for helse- og mestringsforståelse i forhold til psykisk helse og lettere psykiske plager.

prosjektleder

Aage Indahl
ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsplassen som arena for helse- og mestringsforståelse i forhold til psykisk helse og lettere psykiske plager.

Sammendrag

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle, gjennomføre og undersøke effekten av en kunnskapsintervensjon om temaet psykisk helse og uhelse mot arbeidslivet. Konseptet kalles iBedrift og en intervensjon der Sykehuset i Vestfold benytter arbeidsplassen som arena for helseinformasjon.

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle, gjennomføre og undersøke effekten av en kunnskapsintervensjon om temaet psykisk helse og uhelse mot arbeidslivet. Konseptet kalles iBedrift og en intervensjon der Sykehuset i Vestfold benytter arbeidsplassen som arena for helseinformasjon.

Metode

Statistiske (kvantitative) analysemetoder. 500 forskningsdeltagere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aage Indahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tone Langjordet Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3