Cristin-prosjekt-ID: 357156
Sist endret: 31. mars 2014, 12:24

Cristin-prosjekt-ID: 357156
Sist endret: 31. mars 2014, 12:24
Prosjekt

Lærerprofesjon og profesjonsetikk.

prosjektleder

Frøydis Oma Ohnstad
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. desember 2011 Slutt: 30. juni 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærerprofesjon og profesjonsetikk.

Vitenskapelig sammendrag

Kapittel 8: "Læreren i skolen som organisasjon" Høyskoleforlaget. Redigert av Peder Haug mfl.Ferdig mai 2012

Metode

Teoretisk studie

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Frøydis Oma Ohnstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Peder Haug

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2