Cristin-prosjekt-ID: 357892
Sist endret: 11. desember 2014 12:56

Cristin-prosjekt-ID: 357892
Sist endret: 11. desember 2014 12:56
Prosjekt

FRISC - Forum for Research and Innovation in Information Security and Communications

prosjektleder

Stig Frode Mjølsnes
ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 210510

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2011 Slutt: 31. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FRISC - Forum for Research and Innovation in Information Security and Communications

Vitenskapelig sammendrag

FRISC er fundert på VERDIKT-programmets fagsøyle Sikkerhet, Personvern, og Sårbarhet. Verdinettverkets aktiviteter er tverrfaglig rettet mot VERDIKTs hovedfokus Fremtidens Internett. Hensikten med å etablere FRISC er å skape møteplasser for forskere, innovatører, bedrifter og brukere innen informasjonssikkerhet, der informasjonsdeling og verdiskapende utnyttelse av resultater kan skje med internasjonalt perspektiv. Formålet er todelt.
I. Å øke verdiskaping og utnyttelse av forskning og innovasjon under fagsøylen Sikkerhet, Personvern og Sårbarhet i Fremtidens Internett.
II. Formidle strategiske forslag og råd til forskningspolitikken på området informasjonssikkerhet.

Metode

Arbeidsformen i nettverket er internettbaserte og fysiske møteplasser. Se frisc.no. Frokostmøte med sikringskost, sikkerhetstorget, tematiske arbeidsgrupper, nettverksråd, EU-koordinering, prosjektstipendiatseminar, Finse-seminar, Norsk informasjonssikkerhetskonferanse, Norsk kryptoseminar, og mer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig Frode Mjølsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor Helleseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen

Eli Winjum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsvarets forskningsinstitutt

Hanno Langweg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Audun Jøsang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Digitale infrastrukturer og sikkerhet ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

1 - 1 av 1