Cristin-prosjekt-ID: 357989
Sist endret: 18. mars 2016 16:37

Cristin-prosjekt-ID: 357989
Sist endret: 18. mars 2016 16:37
Prosjekt

Foranderlige verksteder og rom - sosiale og skapende transformasjoner 1 - 3 år. Delprosjekt tilknyttet: Ubrukte arealer - ubrukte muligheter i barnehagen -

prosjektleder

Bente Fønnebø
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Barnehage rom arkitektur og ledelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Bente Fønnebø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. desember 2011 Slutt: 20. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foranderlige verksteder og rom - sosiale og skapende transformasjoner 1 - 3 år. Delprosjekt tilknyttet: Ubrukte arealer - ubrukte muligheter i barnehagen -

Sammendrag

"Unuses areas" - changing places and spaces in the kindergarden, som er vårt tema, ble presentert på Barn og rom (Children and room) - konferansen 17.10 og 19.09.2011,HiOA. og den engelske presntasjonen er publisert på hjemmesiden til Forskningsnettverket Barn og rom; http//: www.barnehagerom.wordpress.no.Vi skal i 2012 - 2014 foreta undersøkelser av arealbruk ¨ i et utvalg storbybarnehager i Oslo

Vitenskapelig sammendrag

Prosjekter er tilknyttet Forskningsnettverket Barn og rom. (Jf. www; barnehagerom,wordpress.no. Tema er: Foranderlige «steder» for skapende fellesskap med og for de yngste. Mål: Å tydeliggjøre ulike problemstillinger omkring foranderlige (verk)steder i barnehagen og utdanning. Å dekonstruere begrepet verksted, - som del av arbeidsmåter med likhetstrekk med kunstformer som: performance, konsept - og idekunst. I prosjektet settes et kritisk blikk på hva materialer,  arkitektur og design tilbyr barn under tre år, hva rommet «gjør»med barna og hva barna gjør med rommet.Jf. Konferansepresentasjon: http://barnehagerom.files.wordpress.com/2011/12/fonnebo-rolfsen-271011.pdf

Metode

Vi har  videreutviklet Alison Clark mosaikkmetode (Clark 2005) kombinert med deltagende observasjon, veiledning og andre feltstudier. Vi har anvwendt metoden i samarbeid med studenter fra Insitutt for byggfag, (Fakultet for arkitektur,design) og studenter tilknyttet fordypning i ledelse av kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet, HiOA.

Utstyr

Skissemateriale, digitale verkstøy, ulike gjenbruksmaterialer i tilrettelagte rom.

Tittel

Changing workshops, spaces and places as part of social and creative transformations (0-3 year).

Vitenskapelig sammendrag

Childrens sosial participation and creative transformation in daily life kindergarden, focus on the youngest (1 - 3 year). We started the reseach in Oslo,Norway in 2011, - and about five kindergardens wil be ïncludes from 2012 - 2014. You will find one of our presentations at www. barnehagenrom.wordpress.no at Forskningsnettverket Barn og rom (children and room)

Metode

En utvidet og tilpasset mosaikkmetode,bygget på Alison Clark (Clark,2005) er benyttet i kombinasjon med walking-alongside, samt andre feltstudier i fem bybarnehager i Oslo, studentinvolvering.Høyskolen i Oslo og Akershus.

Utstyr

digitale verktøy, film, skissemateriale, arkitekttegninger,loggvbøker fra intervju og samtaler under vandringer i de ulike barnehagenes arkitektur og rom.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bente Fønnebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Christian Nordahl Rolfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen.

Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl. 2014, Nordisk Barnehageforskning. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen.

Rolfsen, Christian Nordahl; Fønnebø, Bente. 2012, Første steg. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2