Cristin-prosjekt-ID: 358832
Sist endret: 16. januar 2012, 15:24

Cristin-prosjekt-ID: 358832
Sist endret: 16. januar 2012, 15:24
Prosjekt

Sensorteknologi for olje og gass

prosjektleder

Olav Gaute Hellesø
ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. januar 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sensorteknologi for olje og gass

Sammendrag

Det skal etablerast eit leiande forskingsmiljø på sensorar for olje og gass, med spesiell fokus på undersjøisk bruk og bruk i arktiske strøk. Spesielt vil ein forska på elektro-magnetiske sensorar for leiting etter olje og gass, sensorar for deteksjon av gasslekkasjar basert på ultralyd, og optiske sensorar for utslepp av metan frå sjøbotnen. Prosjektet skal støtta eksisterande industri og nye firma innan olje- og gassteknologi i Nord-Noreg. Overføring av kunnskap frå forsking til teknologisk industri er viktig for prosjektet. Ei gruppe ved Handelshøgskolen i Bodø vil studera korleis slik overføring kan skje på ein effektiv måte i Nord-Noreg, der befolkning, industri og forsking er spreidd over eit stort område.Totalbudsjett ca. 60 mill. kr, derav 33 mill. kr frå NFR, over fem år. Omfattar åtte stipendiatstillingar, tre post-doc, forskarstillingar, gjesteprofessorat og vesentlege midlar til vitskapleg utstyr.

Vitenskapelig sammendrag

Det skal etablerast eit leiande forskingsmiljø på sensorar for olje og gass, med spesiell fokus på undersjøisk bruk og bruk i arktiske strøk. Spesielt vil ein forska på elektro-magnetiske sensorar for leiting etter olje og gass, sensorar for deteksjon av gasslekkasjar basert på ultralyd, og optiske sensorar for utslepp av metan frå sjøbotnen. Prosjektet skal støtta eksisterande industri og nye firma innan olje- og gassteknologi i Nord-Noreg. Overføring av kunnskap frå forsking til teknologisk industri er viktig for prosjektet. Ei gruppe ved Handelshøgskolen i Bodø vil studera korleis slik overføring kan skje på ein effektiv måte i Nord-Noreg, der befolkning, industri og forsking er spreidd over eit stort område.Totalbudsjett ca. 60 mill. kr, derav 33 mill. kr frå NFR, over fem år. Omfattar åtte stipendiatstillingar, tre post-doc, forskarstillingar, gjesteprofessorat og vesentlege midlar til vitskapleg utstyr.

Tittel

Subsea Sensors for Oil and Gas

Sammendrag

This project will support leading edge research on advanced technologies for subseasensors and provide a better physical understanding of the sensor principles.In parallel, the commercialization capabilities of the research groups will be studied and enhanced. New knowledge will also be created in relation to how technology transferand interactions with industry in dispersed regions can be improved and strengthened.We propose a consortium with participants from the two main academic institutions and the main technology research institute in the region. The consortium will collaborate with internationally renowned experts and companies related to subseasensors in Northern Norway. This combination of academic and technological know-how will provide the necessary competitive advantage to strengthen existing industry, establish new businesses, and attract oil and gas companies to the region.This project will strengthen established research groups and education programs,provide cross-disciplinary cooperation between business and technology, andincrease regional, national and international cooperation. Financing for 8 PhDs, 3 Post Docs and equipment is included.

Vitenskapelig sammendrag

This project will support leading edge research on advanced technologies for subseasensors and provide a better physical understanding of the sensor principles.In parallel, the commercialization capabilities of the research groups will be studied and enhanced. New knowledge will also be created in relation to how technology transferand interactions with industry in dispersed regions can be improved and strengthened.We propose a consortium with participants from the two main academic institutions and the main technology research institute in the region. The consortium will collaborate with internationally renowned experts and companies related to subseasensors in Northern Norway. This combination of academic and technological know-how will provide the necessary competitive advantage to strengthen existing industry, establish new businesses, and attract oil and gas companies to the region.This project will strengthen established research groups and education programs,provide cross-disciplinary cooperation between business and technology, andincrease regional, national and international cooperation. Financing for 8 PhDs, 3 Post Docs and equipment is included.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Gaute Hellesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Svein Ketil Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Frank Melandsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Thomas Rolf Huser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jan Ivar Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Experimental results on the pressure dependence of the minnaert resonance frequency for nitrogen gas bubbles in water.

Hansen, Bernt Inge; Johansen, Jarle André. 2011, Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium. UITVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1