Cristin-prosjekt-ID: 359625
Sist endret: 1. august 2017 19:51

Cristin-prosjekt-ID: 359625
Sist endret: 1. august 2017 19:51
Prosjekt

Journalistikkens filosofi

prosjektleder

Harald Hornmoen
ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Idéhistorie

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2011 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Journalistikkens filosofi

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke det idehistoriske grunnlaget for sentrale ideer i journalistikken, så som "objektivitet", "fri og uavhengig", etc. Prosjektet undersøker hvordan disse ideene kom inn i journalistikken, hvordan de har utviklet seg, hvordan de praktiseres i dag og hvordan de best kan praktiseres i framtiden for å bevare journalistikk som en viktig samfunnsinstitusjon. Videre diskuterer prosjektet hvordan tenkningen rundt de samme ideene har utviklet seg i idehistorien, og hvorvidt journalitsikken er i utakt med moderne tekning.

Metode

Eksplorerende

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Hornmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Steen Steensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Subjectivity as a journalistic ideal.

Steensen, Steen. 2017, 67th Annual ICA Conference. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Dialogue as a Journalistic Ideal.

Hornmoen, Harald; Steensen, Steen. 2014, Journalism Studies. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2